Toppe Borettslag
Juridisk navn:  Toppe Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55181093
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13 Fax: 55547411
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 953955083
Aksjekapital: 52.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/15/1968
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.29%
Resultat  
  
210.6%
Egenkapital  
  
41.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.838.000 25.734.000 25.316.000 23.415.000 22.514.000
Resultat: 8.029.000 2.585.000 1.580.000 3.151.000 5.000
Egenkapital: -9.459.000 -16.178.000 -17.311.000 -16.886.000 -18.142.000
Regnskap for  Toppe Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.838.000 25.734.000 25.316.000 23.415.000 22.514.000
Driftskostnader -18.809.000 -23.149.000 -23.737.000 -20.265.000 -22.510.000
Driftsresultat 8.029.000 2.585.000 1.580.000 3.151.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.029.000 2.585.000 1.580.000 3.151.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.719.000 1.133.000 -426.000 1.256.000 -2.057.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.189.000 64.503.000 65.166.000 65.349.000 65.338.000
Sum omløpsmidler 18.338.000 16.549.000 18.455.000 13.640.000 20.955.000
Sum eiendeler 82.527.000 81.052.000 83.621.000 78.989.000 86.293.000
Sum opptjent egenkapital -9.511.000 -16.230.000 -17.363.000 -16.938.000 -18.194.000
Sum egenkapital -9.459.000 -16.178.000 -17.311.000 -16.886.000 -18.142.000
Sum langsiktig gjeld 88.898.000 94.105.000 99.151.000 93.971.000 98.122.000
Sum kortsiktig gjeld 3.087.000 3.126.000 1.782.000 1.904.000 6.313.000
Sum gjeld og egenkapital 82.526.000 81.053.000 83.622.000 78.989.000 86.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 26.838.000 25.734.000 25.316.000 23.415.000 22.514.000
Driftsinntekter 26.838.000 25.734.000 25.316.000 23.415.000 22.514.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.886.000 -3.680.000 -3.959.000 -3.258.000 -2.879.000
Avskrivning -873.000 -913.000 -884.000 -846.000 -856.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.050.000 -18.556.000 -18.894.000 -16.161.000 -18.775.000
Driftskostnader -18.809.000 -23.149.000 -23.737.000 -20.265.000 -22.510.000
Driftsresultat 8.029.000 2.585.000 1.580.000 3.151.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.719.000 1.133.000 -426.000 1.256.000 -2.057.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 61.708.000 61.708.000 61.708.000 61.708.000 61.708.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.481.000 2.795.000 3.458.000 3.641.000 3.630.000
Sum varige driftsmidler 64.189.000 64.503.000 65.166.000 65.349.000 65.338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.189.000 64.503.000 65.166.000 65.349.000 65.338.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.246.000 1.146.000 344.000 277.000 914.000
Andre fordringer 329.000 28.000 71.000 322.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.763.000 15.375.000 18.040.000 13.041.000 20.040.000
Sum omløpsmidler 18.338.000 16.549.000 18.455.000 13.640.000 20.955.000
Sum eiendeler 82.527.000 81.052.000 83.621.000 78.989.000 86.293.000
Sum opptjent egenkapital -9.511.000 -16.230.000 -17.363.000 -16.938.000 -18.194.000
Sum egenkapital -9.459.000 -16.178.000 -17.311.000 -16.886.000 -18.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.898.000 94.105.000 99.151.000 93.971.000 98.122.000
Leverandørgjeld 1.169.000 1.391.000 239.000 389.000 2.588.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 314.000 289.000 296.000 285.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.605.000 1.446.000 1.246.000 1.230.000 3.647.000
Sum kortsiktig gjeld 3.087.000 3.126.000 1.782.000 1.904.000 6.313.000
Sum gjeld og egenkapital 82.526.000 81.053.000 83.622.000 78.989.000 86.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.251.000 13.423.000 16.673.000 11.736.000 14.642.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.3 10.4 7.2 3.3
Likviditetsgrad 2 5.9 5.3 10.4 7.2 3.4
Soliditet -11.5 -20.7 -21.4 -21.0
Resultatgrad 29.9 1 6.2 13.5 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.7 -5.8 -5.7 -5.8
Total kapitalrentabilitet 9.7 3.2 1.9 4.0 0.0
Signatur
19.07.2017
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex