Toppe Holding AS
Juridisk navn:  Toppe Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morvikveien 7 Morvikveien 7 Fax:
5122 Morvik 5122 Morvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989204890
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.36%
Egenkapital  
  
-75.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.023.000 1.253.000 399.000 3.671.000 1.971.000
Egenkapital: 640.000 2.629.000 1.386.000 988.000 117.000
Regnskap for  Toppe Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -35.000 -45.000 -31.000 -29.000
Driftsresultat -24.000 -35.000 -45.000 -31.000 -29.000
Finansinntekter 1.066.000 1.306.000 463.000 3.707.000 2.006.000
Finanskostnader -20.000 -18.000 -19.000 -5.000 -7.000
Finans 1.046.000 1.288.000 444.000 3.702.000 1.999.000
Resultat før skatt 1.023.000 1.253.000 399.000 3.671.000 1.971.000
Skattekostnad -12.000 -9.000 -2.000 0 0
Årsresultat 1.011.000 1.243.000 398.000 3.671.000 1.971.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.029.000 5.963.000 4.612.000 2.698.000 1.266.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 1.332.000 784.000 561.000 185.000
Sum eiendeler 7.253.000 7.295.000 5.396.000 3.259.000 1.451.000
Sum opptjent egenkapital 538.000 2.527.000 1.283.000 886.000 15.000
Sum egenkapital 640.000 2.629.000 1.386.000 988.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 1.931.000 2.993.000 3.831.000 1.936.000 534.000
Sum kortsiktig gjeld 4.682.000 1.673.000 180.000 336.000 800.000
Sum gjeld og egenkapital 7.253.000 7.295.000 5.396.000 3.260.000 1.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -35.000 -45.000 -31.000 -29.000
Driftskostnader -24.000 -35.000 -45.000 -31.000 -29.000
Driftsresultat -24.000 -35.000 -45.000 -31.000 -29.000
Finansinntekter 1.066.000 1.306.000 463.000 3.707.000 2.006.000
Finanskostnader -20.000 -18.000 -19.000 -5.000 -7.000
Finans 1.046.000 1.288.000 444.000 3.702.000 1.999.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 -2.800.000 -2.000.000
Årsresultat 1.011.000 1.243.000 398.000 3.671.000 1.971.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.029.000 5.963.000 4.612.000 2.698.000 1.266.000
Sum anleggsmidler 6.029.000 5.963.000 4.612.000 2.698.000 1.266.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.158.000 1.283.000 487.000 530.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 39.000 297.000 31.000 185.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 1.332.000 784.000 561.000 185.000
Sum eiendeler 7.253.000 7.295.000 5.396.000 3.259.000 1.451.000
Sum opptjent egenkapital 538.000 2.527.000 1.283.000 886.000 15.000
Sum egenkapital 640.000 2.629.000 1.386.000 988.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 8.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.931.000 2.993.000 3.831.000 1.936.000 534.000
Leverandørgjeld 0 0 144.000 0 0
Betalbar skatt 13.000 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 -2.800.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.669.000 1.669.000 36.000 36.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.682.000 1.673.000 180.000 336.000 800.000
Sum gjeld og egenkapital 7.253.000 7.295.000 5.396.000 3.260.000 1.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.458.000 -341.000 604.000 225.000 -615.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 4.4 1.7 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 4.4 1.7 0.3
Soliditet 8.8 3 25.7 30.3 8.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 -1.9 -2.4 735.2 282.4
Gjeldsgrad 10.3 1.8 2.9 2.3 11.4
Total kapitalrentabilitet 14.4 17.4 7.7 112.8 136.3
Signatur
19.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex