Toppe Invest AS
Juridisk navn:  Toppe Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morvikveien 7 Morvikveien 7 Fax:
5122 Morvik 5122 Morvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 890368212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.06%
Resultat  
  
-32.78%
Egenkapital  
  
3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 205.000 197.000 216.000 214.000 178.000
Resultat: 1.056.000 1.571.000 696.000 3.296.000 2.071.000
Egenkapital: 1.128.000 1.092.000 390.000 368.000 123.000
Regnskap for  Toppe Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 205.000 197.000 216.000 214.000 178.000
Driftskostnader -105.000 -84.000 -99.000 -75.000 -73.000
Driftsresultat 100.000 114.000 116.000 139.000 105.000
Finansinntekter 1.001.000 1.500.000 625.000 3.212.000 2.028.000
Finanskostnader -45.000 -43.000 -45.000 -55.000 -63.000
Finans 956.000 1.457.000 580.000 3.157.000 1.965.000
Resultat før skatt 1.056.000 1.571.000 696.000 3.296.000 2.071.000
Skattekostnad -21.000 132.000 -174.000 -52.000 -17.000
Årsresultat 1.035.000 1.703.000 522.000 3.244.000 2.054.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.605.000 4.598.000 4.969.000 2.934.000 2.934.000
Sum omløpsmidler 1.895.000 1.732.000 213.000 347.000 1.449.000
Sum eiendeler 6.500.000 6.330.000 5.182.000 3.281.000 4.383.000
Sum opptjent egenkapital 1.028.000 992.000 290.000 268.000 23.000
Sum egenkapital 1.128.000 1.092.000 390.000 368.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 4.091.000 4.078.000 4.070.000 2.156.000 2.300.000
Sum kortsiktig gjeld 1.282.000 1.160.000 723.000 758.000 1.961.000
Sum gjeld og egenkapital 6.501.000 6.330.000 5.183.000 3.282.000 4.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 205.000 197.000 216.000 214.000 178.000
Driftsinntekter 205.000 197.000 216.000 214.000 178.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -84.000 -99.000 -75.000 -73.000
Driftskostnader -105.000 -84.000 -99.000 -75.000 -73.000
Driftsresultat 100.000 114.000 116.000 139.000 105.000
Finansinntekter 1.001.000 1.500.000 625.000 3.212.000 2.028.000
Finanskostnader -45.000 -43.000 -45.000 -55.000 -63.000
Finans 956.000 1.457.000 580.000 3.157.000 1.965.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -3.000.000 -1.800.000
Årsresultat 1.035.000 1.703.000 522.000 3.244.000 2.054.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.095.000 2.089.000 2.460.000 425.000 425.000
Sum anleggsmidler 4.605.000 4.598.000 4.969.000 2.934.000 2.934.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 12.000 12.000 0 0
Andre fordringer 1.152.000 1.301.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 743.000 419.000 201.000 347.000 1.449.000
Sum omløpsmidler 1.895.000 1.732.000 213.000 347.000 1.449.000
Sum eiendeler 6.500.000 6.330.000 5.182.000 3.281.000 4.383.000
Sum opptjent egenkapital 1.028.000 992.000 290.000 268.000 23.000
Sum egenkapital 1.128.000 1.092.000 390.000 368.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.091.000 4.078.000 4.070.000 2.156.000 2.300.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 21.000 20.000 174.000 52.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -3.000.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 261.000 140.000 46.000 106.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 1.282.000 1.160.000 723.000 758.000 1.961.000
Sum gjeld og egenkapital 6.501.000 6.330.000 5.183.000 3.282.000 4.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 613.000 572.000 -510.000 -411.000 -512.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 0.3 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 0.3 0.5 0.8
Soliditet 17.4 17.3 7.5 11.2 2.8
Resultatgrad 48.8 57.9 53.7 65.0 59.0
Rentedekningsgrad 2.2 2.7 2.6 60.9 33.9
Gjeldsgrad 4.8 4.8 12.3 7.9 34.6
Total kapitalrentabilitet 16.9 25.5 14.3 102.1 48.7
Signatur
06.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex