Toppe Rehab As
Juridisk navn:  Toppe Rehab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92249003
C/O Bjørn Steinar Toppe Morvikbotn 283B C/O Bjørn Steinar Toppe Morvikbotn 283B Fax:
5122 Morvik 5122 Morvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918496947
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/13/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.34%
Resultat  
  
-875%
Egenkapital  
  
-281.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.514.000 1.465.000
Resultat: -62.000 8.000
Egenkapital: -40.000 22.000
Regnskap for  Toppe Rehab As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.514.000 1.465.000
Driftskostnader -1.568.000 -1.446.000
Driftsresultat -54.000 19.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 -11.000
Finans -7.000 -11.000
Resultat før skatt -62.000 8.000
Skattekostnad 0 -4.000
Årsresultat -62.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 81.000
Sum omløpsmidler 198.000 257.000
Sum eiendeler 238.000 338.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -8.000
Sum egenkapital -40.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.514.000 1.465.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.514.000 1.465.000
Varekostnad -314.000 -111.000
Lønninger -556.000 -841.000
Avskrivning -40.000 -50.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -658.000 -444.000
Driftskostnader -1.568.000 -1.446.000
Driftsresultat -54.000 19.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 -11.000
Finans -7.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -62.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 40.000 81.000
Sum varige driftsmidler 40.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 81.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 149.000 73.000
Andre fordringer 16.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 34.000 176.000
Sum omløpsmidler 198.000 257.000
Sum eiendeler 238.000 338.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -8.000
Sum egenkapital -40.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 122.000
Leverandørgjeld 41.000 23.000
Betalbar skatt 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 82.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 63.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3
Soliditet -16.8 6.5
Resultatgrad -3.6 1.3
Rentedekningsgrad -7.7 1.7
Gjeldsgrad 14.4
Total kapitalrentabilitet -22.7 5.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex