Toppemyr 10 As
Juridisk navn:  Toppemyr 10 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55217700
Postboks 37 Myrdal Toppemyr 10 Fax:
5878 Bergen 5136 Mjølkeråen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 863566142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Reed Skagen Ii As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
1128.89%
Egenkapital  
  
16.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 720.000 720.000 720.000 640.000 600.000
Resultat: 463.000 -45.000 499.000 481.000 465.000
Egenkapital: 2.592.000 2.228.000 2.255.000 3.474.000 3.108.000
Regnskap for  Toppemyr 10 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 720.000 720.000 720.000 640.000 600.000
Driftskostnader -259.000 -766.000 -225.000 -165.000 -141.000
Driftsresultat 461.000 -46.000 495.000 475.000 459.000
Finansinntekter 2.000 1.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 1.000 4.000 6.000 6.000
Resultat før skatt 463.000 -45.000 499.000 481.000 465.000
Skattekostnad -99.000 18.000 -117.000 -115.000 -126.000
Årsresultat 364.000 -27.000 381.000 365.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.821.000
Sum omløpsmidler 1.204.000 617.000 2.497.000 2.183.000 1.769.000
Sum eiendeler 3.011.000 2.424.000 4.304.000 3.990.000 3.590.000
Sum opptjent egenkapital 405.000 41.000 68.000 1.287.000 921.000
Sum egenkapital 2.592.000 2.228.000 2.255.000 3.474.000 3.108.000
Sum langsiktig gjeld 165.000 158.000 175.000 180.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 38.000 1.874.000 336.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 3.012.000 2.424.000 4.304.000 3.990.000 3.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 720.000 720.000 720.000 640.000 600.000
Driftsinntekter 720.000 720.000 720.000 640.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -15.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -766.000 -225.000 -150.000 -93.000
Driftskostnader -259.000 -766.000 -225.000 -165.000 -141.000
Driftsresultat 461.000 -46.000 495.000 475.000 459.000
Finansinntekter 2.000 1.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 1.000 4.000 6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.600.000 0 0
Årsresultat 364.000 -27.000 381.000 365.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.807.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 15.000
Sum varige driftsmidler 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.821.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.807.000 1.821.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 6.000 1.607.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.200.000 611.000 890.000 2.178.000 1.765.000
Sum omløpsmidler 1.204.000 617.000 2.497.000 2.183.000 1.769.000
Sum eiendeler 3.011.000 2.424.000 4.304.000 3.990.000 3.590.000
Sum opptjent egenkapital 405.000 41.000 68.000 1.287.000 921.000
Sum egenkapital 2.592.000 2.228.000 2.255.000 3.474.000 3.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 165.000 158.000 175.000 180.000 191.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 165.000 158.000 175.000 180.000 191.000
Leverandørgjeld 0 0 0 58.000 0
Betalbar skatt 92.000 0 122.000 127.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 0 129.000 126.000 129.000
Utbytte 0 0 -1.600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 38.000 23.000 25.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 38.000 1.874.000 336.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 3.012.000 2.424.000 4.304.000 3.990.000 3.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 949.000 579.000 623.000 1.847.000 1.478.000
Likviditetsgrad 1 4.7 16.2 1.3 6.5 6.1
Likviditetsgrad 2 4.7 16.2 1.3 6.5 6.1
Soliditet 86.1 91.9 52.4 87.1 86.6
Resultatgrad 6 -6.4 68.8 74.2 76.5
Rentedekningsgrad 466.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.9 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.4 -1.9 11.6 12.1 13.0
Signatur
11.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex