Toppemyr 11 As
Juridisk navn:  Toppemyr 11 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55949450
C/O Lagersystemer Leirvikåsen 35 C/O Lagersystemer Leirvikåsen 35 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 911655926
Aksjekapital: 195.500 NOK
Etableringsdato: 12/4/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Registrert Revisor Tom Ove Olsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.92%
Resultat  
  
-8.92%
Egenkapital  
  
0.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.366.000 1.452.000 1.413.000 1.241.000 1.558.000
Resultat: 1.021.000 1.121.000 1.074.000 801.000 1.168.000
Egenkapital: 5.475.000 5.461.000 5.485.000 5.505.000 5.433.000
Regnskap for  Toppemyr 11 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.366.000 1.452.000 1.413.000 1.241.000 1.558.000
Driftskostnader -419.000 -405.000 -395.000 -488.000 -407.000
Driftsresultat 947.000 1.048.000 1.018.000 753.000 1.152.000
Finansinntekter 216.000 262.000 258.000 257.000 29.000
Finanskostnader -142.000 -188.000 -202.000 -209.000 -12.000
Finans 74.000 74.000 56.000 48.000 17.000
Resultat før skatt 1.021.000 1.121.000 1.074.000 801.000 1.168.000
Skattekostnad -237.000 -271.000 -269.000 -218.000 -315.000
Årsresultat 784.000 851.000 804.000 583.000 853.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.925.000 10.164.000 11.304.000 12.048.000 13.197.000
Sum omløpsmidler 2.741.000 2.097.000 1.274.000 658.000 545.000
Sum eiendeler 11.666.000 12.261.000 12.578.000 12.706.000 13.742.000
Sum opptjent egenkapital 267.000 253.000 276.000 297.000 225.000
Sum egenkapital 5.475.000 5.461.000 5.485.000 5.505.000 5.433.000
Sum langsiktig gjeld 5.051.000 5.521.000 5.873.000 6.343.000 6.813.000
Sum kortsiktig gjeld 1.140.000 1.279.000 1.221.000 858.000 1.495.000
Sum gjeld og egenkapital 11.667.000 12.262.000 12.579.000 12.707.000 13.742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.366.000 1.452.000 1.413.000 1.241.000 1.558.000
Driftsinntekter 1.366.000 1.452.000 1.413.000 1.241.000 1.558.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -311.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -105.000 -95.000 -188.000 -96.000
Driftskostnader -419.000 -405.000 -395.000 -488.000 -407.000
Driftsresultat 947.000 1.048.000 1.018.000 753.000 1.152.000
Finansinntekter 216.000 262.000 258.000 257.000 29.000
Finanskostnader -142.000 -188.000 -202.000 -209.000 -12.000
Finans 74.000 74.000 56.000 48.000 17.000
Konsernbidrag -770.000 -874.000 -825.000 -511.000 -803.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 784.000 851.000 804.000 583.000 853.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 34.000 24.000 18.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.844.000 5.144.000 5.444.000 5.744.000 6.044.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.844.000 5.144.000 5.444.000 5.744.000 6.044.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.034.000 4.986.000 5.836.000 6.286.000 7.136.000
Sum anleggsmidler 8.925.000 10.164.000 11.304.000 12.048.000 13.197.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 4.000 2.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.740.000 2.093.000 1.272.000 655.000 545.000
Sum omløpsmidler 2.741.000 2.097.000 1.274.000 658.000 545.000
Sum eiendeler 11.666.000 12.261.000 12.578.000 12.706.000 13.742.000
Sum opptjent egenkapital 267.000 253.000 276.000 297.000 225.000
Sum egenkapital 5.475.000 5.461.000 5.485.000 5.505.000 5.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.051.000 5.521.000 5.873.000 6.343.000 6.813.000
Leverandørgjeld 0 5.000 0 8.000 0
Betalbar skatt 20.000 5.000 1.000 30.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 378.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 120.000 120.000 120.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.140.000 1.279.000 1.221.000 858.000 1.495.000
Sum gjeld og egenkapital 11.667.000 12.262.000 12.579.000 12.707.000 13.742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.601.000 818.000 53.000 -200.000 -950.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.6 1 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 1 0.8 0.4
Soliditet 46.9 44.5 43.6 43.3 39.5
Resultatgrad 69.3 72.2 7 60.7 73.9
Rentedekningsgrad 6.7 5.6 5 4.8 98.4
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 1 10.7 10.1 7.9 8.6
Signatur
07.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex