Toppemyr 7 As
Juridisk navn:  Toppemyr 7 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Lagersystemer Leirvikåsen C/O Lagersystemer Leirvikåsen Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 919061626
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Registrert Revisor Tom Ove Olsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
409.3%
Resultat  
  
139.91%
Egenkapital  
  
15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.190.000 430.000
Resultat: 279.000 -699.000
Egenkapital: 2.921.000 2.540.000
Regnskap for  Toppemyr 7 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.190.000 430.000
Driftskostnader -1.477.000 -997.000
Driftsresultat 713.000 -566.000
Finansinntekter 39.000 13.000
Finanskostnader -473.000 -146.000
Finans -434.000 -133.000
Resultat før skatt 279.000 -699.000
Skattekostnad -98.000 -161.000
Årsresultat 181.000 -860.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.028.000 18.890.000
Sum omløpsmidler 1.424.000 3.477.000
Sum eiendeler 21.452.000 22.367.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -860.000
Sum egenkapital 2.921.000 2.540.000
Sum langsiktig gjeld 18.310.000 18.971.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 855.000
Sum gjeld og egenkapital 21.453.000 22.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.190.000 430.000
Driftsinntekter 2.190.000 430.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -300.000 -74.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.177.000 -923.000
Driftskostnader -1.477.000 -997.000
Driftsresultat 713.000 -566.000
Finansinntekter 39.000 13.000
Finanskostnader -473.000 -146.000
Finans -434.000 -133.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 181.000 -860.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 18.590.000 18.890.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 18.590.000 18.890.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.438.000 0
Sum anleggsmidler 20.028.000 18.890.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 133.000
Andre fordringer 0 161.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.224.000 1.782.000
Sum omløpsmidler 1.424.000 3.477.000
Sum eiendeler 21.452.000 22.367.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -860.000
Sum egenkapital 2.921.000 2.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 260.000 161.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.310.000 18.971.000
Leverandørgjeld 113.000 741.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 10.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 855.000
Sum gjeld og egenkapital 21.453.000 22.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.202.000 2.622.000
Likviditetsgrad 1 6.4 4.1
Likviditetsgrad 2 6.4 4.1
Soliditet 13.6 11.4
Resultatgrad 32.6 -131.6
Rentedekningsgrad 1.5 -3.9
Gjeldsgrad 6.3 7.8
Total kapitalrentabilitet 3.5 -2.5
Signatur
31.05.2017
Prokurister
31.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex