Toppen 1209 As
Juridisk navn:  Toppen 1209 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dagalivegen 1506 Dagalivegen 1506 Fax:
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Buskerud Nore Og Uvdal
Org.nr: 921146205
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.913.000
Resultat: 1.797.000
Egenkapital: 1.909.000
Regnskap for  Toppen 1209 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.913.000
Driftskostnader -1.087.000
Driftsresultat 1.827.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -30.000
Finans -30.000
Resultat før skatt 1.797.000
Skattekostnad -413.000
Årsresultat 1.384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.347.000
Sum omløpsmidler 516.000
Sum eiendeler 4.863.000
Sum opptjent egenkapital 1.384.000
Sum egenkapital 1.909.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.954.000
Sum gjeld og egenkapital 4.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.913.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.913.000
Varekostnad -1.008.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -79.000
Driftskostnader -1.087.000
Driftsresultat 1.827.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -30.000
Finans -30.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.347.000
Sum anleggsmidler 4.347.000
Varebeholdning 517.000
Kundefordringer -1.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 516.000
Sum eiendeler 4.863.000
Sum opptjent egenkapital 1.384.000
Sum egenkapital 1.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt -7.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 253.000
Betalbar skatt 413.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.295.000
Sum kortsiktig gjeld 2.954.000
Sum gjeld og egenkapital 4.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.438.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2
Soliditet 39.3
Resultatgrad 62.7
Rentedekningsgrad 60.9
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet 37.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex