Toppen Barnehage AS
Juridisk navn:  Toppen Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33450895
Gjekstadveien 75 Gjekstadveien 75 Fax:
3218 Sandefjord 3218 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 992540346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/8/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Karianne Kristiansens Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.56%
Resultat  
  
-90.79%
Egenkapital  
  
-99.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.327.000 2.413.000 2.298.000 1.977.000 2.439.000
Resultat: -601.000 -315.000 -21.000 -178.000 191.000
Egenkapital: -1.206.000 -605.000 -290.000 -269.000 -91.000
Regnskap for  Toppen Barnehage AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.327.000 2.413.000 2.298.000 1.977.000 2.439.000
Driftskostnader -2.921.000 -2.725.000 -2.313.000 -2.158.000 -2.249.000
Driftsresultat -595.000 -312.000 -16.000 -180.000 190.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -5.000 0 0
Finans -5.000 -3.000 -5.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -601.000 -315.000 -21.000 -178.000 191.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -601.000 -315.000 -21.000 -178.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -19.000 7.000 73.000 158.000 207.000
Sum omløpsmidler 121.000 220.000 347.000 505.000 94.000
Sum eiendeler 102.000 227.000 420.000 663.000 301.000
Sum opptjent egenkapital -1.306.000 -705.000 -390.000 -369.000 -191.000
Sum egenkapital -1.206.000 -605.000 -290.000 -269.000 -91.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 23.000 83.000 142.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 809.000 628.000 790.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000 227.000 421.000 663.000 301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 330.000 368.000 335.000 311.000 388.000
Andre inntekter 1.996.000 2.045.000 1.963.000 1.666.000 2.051.000
Driftsinntekter 2.327.000 2.413.000 2.298.000 1.977.000 2.439.000
Varekostnad -46.000 -38.000 -55.000 -41.000 -45.000
Lønninger -2.181.000 -1.951.000 -1.504.000 -1.545.000 -1.567.000
Avskrivning -26.000 -67.000 -67.000 -67.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -668.000 -669.000 -687.000 -505.000 -566.000
Driftskostnader -2.921.000 -2.725.000 -2.313.000 -2.158.000 -2.249.000
Driftsresultat -595.000 -312.000 -16.000 -180.000 190.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -5.000 0 0
Finans -5.000 -3.000 -5.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -601.000 -315.000 -21.000 -178.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 41.000 81.000 122.000
Driftsløsøre -19.000 7.000 33.000 59.000 85.000
Sum varige driftsmidler -19.000 7.000 73.000 140.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 18.000 0
Sum anleggsmidler -19.000 7.000 73.000 158.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 34.000 19.000 43.000 13.000
Andre fordringer 8.000 7.000 19.000 20.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 179.000 309.000 442.000 62.000
Sum omløpsmidler 121.000 220.000 347.000 505.000 94.000
Sum eiendeler 102.000 227.000 420.000 663.000 301.000
Sum opptjent egenkapital -1.306.000 -705.000 -390.000 -369.000 -191.000
Sum egenkapital -1.206.000 -605.000 -290.000 -269.000 -91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 -201.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 23.000 83.000 142.000 211.000
Leverandørgjeld 10.000 1.000 12.000 37.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 84.000 54.000 60.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.160.000 724.000 562.000 694.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 809.000 628.000 790.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000 227.000 421.000 663.000 301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.122.000 -589.000 -281.000 -285.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.6 0.7 0.6
Soliditet -1194.1 -266.5 -68.9 -40.6 -30.2
Resultatgrad -25.6 -12.9 -0.7 -9.1 7.8
Rentedekningsgrad -3.2
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -2.5 -3.5 -4.3
Total kapitalrentabilitet -589.1 -137.4 -3.8 -26.8 63.8
Signatur
14.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex