Toppen Borettslag
Juridisk navn:  Toppen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 44 Jernbanegata 25 Fax:
3901 Porsgrunn 3916 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Telemark Porsgrunn
Org.nr: 947576461
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/25/1983
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.41%
Resultat  
  
54.66%
Egenkapital  
  
-22.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.495.000 1.405.000 1.408.000 1.411.000 1.408.000
Resultat: -1.779.000 -3.924.000 715.000 741.000 746.000
Egenkapital: 6.015.000 7.795.000 11.718.000 11.003.000 10.262.000
Regnskap for  Toppen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.495.000 1.405.000 1.408.000 1.411.000 1.408.000
Driftskostnader -3.130.000 -5.304.000 -700.000 -679.000 -665.000
Driftsresultat -1.636.000 -3.899.000 708.000 733.000 743.000
Finansinntekter 12.000 19.000 12.000 19.000 31.000
Finanskostnader -156.000 -43.000 -4.000 -10.000 -28.000
Finans -144.000 -24.000 8.000 9.000 3.000
Resultat før skatt -1.779.000 -3.924.000 715.000 741.000 746.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.779.000 -3.924.000 715.000 741.000 746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.025.000 14.926.000 14.825.000 14.725.000 14.622.000
Sum omløpsmidler 2.011.000 4.514.000 1.959.000 1.404.000 1.164.000
Sum eiendeler 17.036.000 19.440.000 16.784.000 16.129.000 15.786.000
Sum opptjent egenkapital 6.013.000 7.792.000 11.716.000 11.001.000 10.260.000
Sum egenkapital 6.015.000 7.795.000 11.718.000 11.003.000 10.262.000
Sum langsiktig gjeld 10.909.000 11.210.000 4.833.000 4.929.000 5.230.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 435.000 232.000 197.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 17.034.000 19.439.000 16.783.000 16.129.000 15.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.495.000 1.405.000 1.408.000 1.411.000 1.408.000
Driftsinntekter 1.495.000 1.405.000 1.408.000 1.411.000 1.408.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -68.000 -75.000 -75.000 -60.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.062.000 -5.236.000 -625.000 -604.000 -605.000
Driftskostnader -3.130.000 -5.304.000 -700.000 -679.000 -665.000
Driftsresultat -1.636.000 -3.899.000 708.000 733.000 743.000
Finansinntekter 12.000 19.000 12.000 19.000 31.000
Finanskostnader -156.000 -43.000 -4.000 -10.000 -28.000
Finans -144.000 -24.000 8.000 9.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.779.000 -3.924.000 715.000 741.000 746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.007.000 14.007.000 14.007.000 14.007.000 14.007.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.007.000 14.007.000 14.007.000 14.007.000 14.007.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.018.000 919.000 819.000 719.000 616.000
Sum anleggsmidler 15.025.000 14.926.000 14.825.000 14.725.000 14.622.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 98.000 160.000 165.000 242.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.909.000 4.416.000 1.799.000 1.239.000 922.000
Sum omløpsmidler 2.011.000 4.514.000 1.959.000 1.404.000 1.164.000
Sum eiendeler 17.036.000 19.440.000 16.784.000 16.129.000 15.786.000
Sum opptjent egenkapital 6.013.000 7.792.000 11.716.000 11.001.000 10.260.000
Sum egenkapital 6.015.000 7.795.000 11.718.000 11.003.000 10.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.909.000 11.210.000 4.833.000 4.929.000 5.230.000
Leverandørgjeld 104.000 193.000 174.000 144.000 247.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 242.000 59.000 53.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 435.000 232.000 197.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 17.034.000 19.439.000 16.783.000 16.129.000 15.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.901.000 4.079.000 1.727.000 1.207.000 870.000
Likviditetsgrad 1 18.3 10.4 8.4 7.1 4.0
Likviditetsgrad 2 18.3 10.4 8.4 7.2 4.0
Soliditet 35.3 40.1 69.8 68.2 65.0
Resultatgrad -109.4 -277.5 50.3 51.9 52.8
Rentedekningsgrad -10.5 -90.7 1 75.2 27.6
Gjeldsgrad 1.8 1.5 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.5 4.3 4.7 4.9
Signatur
21.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex