Toppen Borettslag
Juridisk navn:  Toppen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69147070
Postboks 335 St. Marie Gate 46 Fax: 69150101
1702 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 948473895
Aksjekapital: 7.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/28/1976
Foretakstype: BRL
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Regnskapsfører: Fram-Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.8%
Resultat  
  
80.33%
Egenkapital  
  
-20.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.614.000 3.643.000 3.606.000 3.422.000 3.458.000
Resultat: -827.000 -4.204.000 -322.000 1.079.000 1.506.000
Egenkapital: -4.786.000 -3.959.000 245.000 970.000 275.000
Regnskap for  Toppen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.614.000 3.643.000 3.606.000 3.422.000 3.458.000
Driftskostnader -4.001.000 -7.399.000 -3.928.000 -2.343.000 -1.951.000
Driftsresultat -387.000 -3.757.000 -322.000 1.079.000 1.506.000
Finansinntekter 9.000 16.000 0 0 0
Finanskostnader -448.000 -464.000 0 0 0
Finans -439.000 -448.000 0 0 0
Resultat før skatt -827.000 -4.204.000 -322.000 1.079.000 1.506.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -827.000 -4.204.000 -724.000 695.000 1.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 3.895.000 8.586.000 1.057.000 905.000
Sum eiendeler 23.345.000 26.164.000 30.855.000 23.326.000 23.174.000
Sum opptjent egenkapital -4.793.000 -3.959.000 239.000 963.000 268.000
Sum egenkapital -4.786.000 -3.959.000 245.000 970.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 28.131.000 28.940.000 29.732.000 22.194.000 22.655.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.183.000 877.000 163.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 23.345.000 26.164.000 30.855.000 23.327.000 23.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.614.000 3.643.000 3.606.000 3.422.000 3.458.000
Driftsinntekter 3.614.000 3.643.000 3.606.000 3.422.000 3.458.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -81.000 -23.000 -19.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.001.000 -7.399.000 -3.847.000 -2.320.000 -1.932.000
Driftskostnader -4.001.000 -7.399.000 -3.928.000 -2.343.000 -1.951.000
Driftsresultat -387.000 -3.757.000 -322.000 1.079.000 1.506.000
Finansinntekter 9.000 16.000 0 0 0
Finanskostnader -448.000 -464.000 0 0 0
Finans -439.000 -448.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -827.000 -4.204.000 -724.000 695.000 1.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000 22.269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 39.000 21.000 14.000 9.000
Andre fordringer 104.000 85.000 527.000 153.000 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 949.000 3.771.000 8.037.000 891.000 665.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 3.895.000 8.586.000 1.057.000 905.000
Sum eiendeler 23.345.000 26.164.000 30.855.000 23.326.000 23.174.000
Sum opptjent egenkapital -4.793.000 -3.959.000 239.000 963.000 268.000
Sum egenkapital -4.786.000 -3.959.000 245.000 970.000 275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.131.000 28.940.000 29.732.000 22.194.000 22.655.000
Leverandørgjeld 0 1.165.000 855.000 143.000 232.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 11.000 0 9.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 21.000 10.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.183.000 877.000 163.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 23.345.000 26.164.000 30.855.000 23.327.000 23.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.076.000 2.712.000 7.709.000 894.000 660.000
Likviditetsgrad 1 3.3 9.8 6.5 3.7
Likviditetsgrad 2 0 3.3 9.8 6.5 3.7
Soliditet -20.5 -15.1 0.8 4.2 1.2
Resultatgrad -10.7 -103.1 -8.9 31.5 43.6
Rentedekningsgrad -0.9 -8.1
Gjeldsgrad -5.9 -7.6 124.9 23.0 83.3
Total kapitalrentabilitet -1.6 -14.3 4.6 6.5
Signatur
09.06.2017
FORMANN OG ET STYREMEDLEM TEGNER I FELLESSKAP LAGETS FIRMA.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex