Toppen Borettslag
Juridisk navn:  Toppen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77603200
Postboks 6156 V/Eivind Nylund Øien Breilia 27 Fax: 77603201
9291 Tromsø 9603 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Finnmark Hammerfest
Org.nr: 952788345
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/7/1971 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nord
Utvikling:
Omsetning  
  
13%
Resultat  
  
-1368.55%
Egenkapital  
  
-552.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 626.000 554.000 560.000 553.000 554.000
Resultat: -1.573.000 124.000 175.000 10.000 173.000
Egenkapital: -1.334.000 295.000 214.000 83.000 140.000
Regnskap for  Toppen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 626.000 554.000 560.000 553.000 554.000
Driftskostnader -2.198.000 -431.000 -385.000 -542.000 -302.000
Driftsresultat -1.573.000 124.000 175.000 10.000 252.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -82.000
Finans 0 0 0 0 -79.000
Resultat før skatt -1.573.000 124.000 175.000 10.000 173.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.629.000 82.000 131.000 -57.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000
Sum omløpsmidler 2.160.000 321.000 233.000 203.000 358.000
Sum eiendeler 4.486.000 2.647.000 2.559.000 2.529.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 138.000
Sum egenkapital -1.334.000 295.000 214.000 83.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 5.152.000 2.254.000 2.337.000 2.416.000 2.484.000
Sum kortsiktig gjeld 668.000 98.000 9.000 31.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 5.820.000 2.352.000 2.346.000 2.447.000 2.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 626.000 554.000 560.000 553.000 554.000
Driftsinntekter 626.000 554.000 560.000 553.000 554.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -25.000 -27.000 -21.000 -21.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.173.000 -404.000 -364.000 -521.000 -281.000
Driftskostnader -2.198.000 -431.000 -385.000 -542.000 -302.000
Driftsresultat -1.573.000 124.000 175.000 10.000 252.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -82.000
Finans 0 0 0 0 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.629.000 82.000 131.000 -57.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 13.000 0 6.000 68.000
Andre fordringer 76.000 72.000 0 24.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.080.000 236.000 233.000 172.000 290.000
Sum omløpsmidler 2.160.000 321.000 233.000 203.000 358.000
Sum eiendeler 4.486.000 2.647.000 2.559.000 2.529.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 138.000
Sum egenkapital -1.334.000 295.000 214.000 83.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.152.000 2.254.000 2.337.000 2.416.000 2.484.000
Leverandørgjeld 658.000 84.000 8.000 -8.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 14.000 1.000 39.000 0
Sum kortsiktig gjeld 668.000 98.000 9.000 31.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 5.820.000 2.352.000 2.346.000 2.447.000 2.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.492.000 223.000 224.000 172.000 297.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.3 25.9 6.5 5.9
Likviditetsgrad 2 3.2 3.3 25.9 6.6 5.9
Soliditet -29.7 11.1 8.4 3.3 5.2
Resultatgrad -251.3 22.4 31.3 1.8 45.5
Rentedekningsgrad 3.1
Gjeldsgrad -4.4 8 1 29.5 18.2
Total kapitalrentabilitet -35.1 4.7 6.8 0.4 9.5
Signatur
18.04.2012
FORMANNEN (VARAFORMANNEN) OG ET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex