Toppen Borettslag
Juridisk navn:  Toppen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63001000
Postboks 313 Usbl Follo Idrettsveien 9 Fax: 63001050
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 980872114
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/9/1999 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0.29%
Resultat  
  
-9.93%
Egenkapital  
  
109.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.361.000 1.357.000 1.354.000 1.354.000 1.330.000
Resultat: 399.000 443.000 420.000 541.000 286.000
Egenkapital: 762.000 363.000 -79.000 -499.000 -1.040.000
Regnskap for  Toppen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.361.000 1.357.000 1.354.000 1.354.000 1.330.000
Driftskostnader -847.000 -794.000 -812.000 -652.000 -782.000
Driftsresultat 514.000 564.000 543.000 702.000 547.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 8.000 12.000
Finanskostnader -121.000 -126.000 -127.000 -169.000 -273.000
Finans -116.000 -122.000 -123.000 -161.000 -261.000
Resultat før skatt 399.000 443.000 420.000 541.000 286.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 399.000 443.000 420.000 541.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Sum omløpsmidler 1.342.000 1.188.000 1.024.000 765.000 523.000
Sum eiendeler 7.842.000 7.688.000 7.524.000 7.265.000 7.023.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 363.000 -79.000 -499.000 -1.040.000
Sum egenkapital 762.000 363.000 -79.000 -499.000 -1.040.000
Sum langsiktig gjeld 6.896.000 7.171.000 7.447.000 7.722.000 7.997.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 153.000 156.000 42.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 7.844.000 7.689.000 7.526.000 7.267.000 7.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.361.000 1.357.000 1.354.000 1.354.000 1.330.000
Driftsinntekter 1.361.000 1.357.000 1.354.000 1.354.000 1.330.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -54.000 -46.000 -84.000 -63.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -740.000 -766.000 -568.000 -719.000
Driftskostnader -847.000 -794.000 -812.000 -652.000 -782.000
Driftsresultat 514.000 564.000 543.000 702.000 547.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 8.000 12.000
Finanskostnader -121.000 -126.000 -127.000 -169.000 -273.000
Finans -116.000 -122.000 -123.000 -161.000 -261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 399.000 443.000 420.000 541.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 13.000 13.000 8.000 21.000
Andre fordringer 74.000 80.000 70.000 6.000 -31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.253.000 1.095.000 941.000 751.000 533.000
Sum omløpsmidler 1.342.000 1.188.000 1.024.000 765.000 523.000
Sum eiendeler 7.842.000 7.688.000 7.524.000 7.265.000 7.023.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 363.000 -79.000 -499.000 -1.040.000
Sum egenkapital 762.000 363.000 -79.000 -499.000 -1.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.896.000 7.171.000 7.447.000 7.722.000 7.997.000
Leverandørgjeld 141.000 135.000 116.000 18.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 15.000 39.000 21.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 153.000 156.000 42.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 7.844.000 7.689.000 7.526.000 7.267.000 7.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.158.000 1.035.000 868.000 723.000 457.000
Likviditetsgrad 1 7.3 7.8 6.6 18.2 7.9
Likviditetsgrad 2 7.3 7.8 6.6 18.3 8.0
Soliditet 9.7 4.7 -6.9 -14.8
Resultatgrad 37.8 41.6 40.1 51.8 41.1
Rentedekningsgrad 4.2 4.5 4.3 4.2 2.0
Gjeldsgrad 9.3 20.2 -96.2 -15.6 -7.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 7.4 7.3 9.8 8.0
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex