Toppen Borettslag
Juridisk navn:  Toppen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76950910
Postboks 287 Toppen 1 Fax:
8504 Narvik 8515 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 852075872
Aksjekapital: 3.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/12/1961
Foretakstype: BRL
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Omt Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
4.45%
Resultat  
  
-601.03%
Egenkapital  
  
-1266.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.182.000 2.089.000 2.050.000 1.784.000 1.829.000
Resultat: -2.926.000 584.000 554.000 87.000 -661.000
Egenkapital: -2.695.000 231.000 -353.000 -907.000 -994.000
Regnskap for  Toppen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.182.000 2.089.000 2.050.000 1.784.000 1.829.000
Driftskostnader -4.794.000 -1.210.000 -1.171.000 -1.312.000 -1.963.000
Driftsresultat -2.613.000 880.000 879.000 472.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 0 32.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -559.000
Finans 0 0 0 0 -527.000
Resultat før skatt -2.926.000 584.000 554.000 87.000 -661.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.926.000 584.000 554.000 87.000 -661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.517.000 15.820.000 15.616.000 15.414.000 15.218.000
Sum omløpsmidler 1.372.000 669.000 513.000 304.000 215.000
Sum eiendeler 15.889.000 16.489.000 16.129.000 15.718.000 15.433.000
Sum opptjent egenkapital -2.698.000 228.000 -356.000 -910.000 -994.000
Sum egenkapital -2.695.000 231.000 -353.000 -907.000 -994.000
Sum langsiktig gjeld 18.165.000 15.949.000 16.242.000 16.388.000 16.404.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 308.000 239.000 238.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 15.888.000 16.488.000 16.128.000 15.719.000 15.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.182.000 2.089.000 2.050.000 1.784.000 1.829.000
Driftsinntekter 2.182.000 2.089.000 2.050.000 1.784.000 1.829.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -76.000 -78.000 -74.000 -75.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.718.000 -1.132.000 -1.097.000 -1.237.000 -1.891.000
Driftskostnader -4.794.000 -1.210.000 -1.171.000 -1.312.000 -1.963.000
Driftsresultat -2.613.000 880.000 879.000 472.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 0 32.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -559.000
Finans 0 0 0 0 -527.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.926.000 584.000 554.000 87.000 -661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.377.000 14.377.000 14.377.000 14.377.000 14.194.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 182.000
Sum varige driftsmidler 14.377.000 14.377.000 14.377.000 14.377.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 1.443.000 1.239.000 1.038.000 0
Sum anleggsmidler 14.517.000 15.820.000 15.616.000 15.414.000 15.218.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 42.000 16.000 6.000 0
Andre fordringer 50.000 76.000 88.000 80.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.304.000 551.000 409.000 219.000 176.000
Sum omløpsmidler 1.372.000 669.000 513.000 304.000 215.000
Sum eiendeler 15.889.000 16.489.000 16.129.000 15.718.000 15.433.000
Sum opptjent egenkapital -2.698.000 228.000 -356.000 -910.000 -994.000
Sum egenkapital -2.695.000 231.000 -353.000 -907.000 -994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 140.000 1.443.000 1.239.000 1.038.000 841.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.165.000 15.949.000 16.242.000 16.388.000 16.404.000
Leverandørgjeld 121.000 92.000 97.000 90.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 215.000 139.000 146.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 308.000 239.000 238.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 15.888.000 16.488.000 16.128.000 15.719.000 15.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 954.000 361.000 274.000 66.000 192.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.2 2.1 1.3 9.3
Likviditetsgrad 2 3.3 2.2 2.1 1.3 9.4
Soliditet 1.4 -2.2 -5.8 -6.4
Resultatgrad -119.8 42.1 42.9 26.5 -7.3
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad -6.9 70.4 -46.7 -18.3 -16.5
Total kapitalrentabilitet -16.4 5.3 5.5 3.0 -0.7
Signatur
02.06.2017
FORMANNEN (VARAFORMANNEN) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
TEGNER LAGETS FIRMA.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex