Toppen Borettslag
Juridisk navn:  Toppen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax: 33427157
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 951744131
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/23/1978
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
20.04%
Resultat  
  
100.97%
Egenkapital  
  
8.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.809.000 2.340.000 2.286.000 2.226.000 2.208.000
Resultat: 1.033.000 514.000 673.000 677.000 420.000
Egenkapital: 13.263.000 12.230.000 11.716.000 11.044.000 10.367.000
Regnskap for  Toppen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.809.000 2.340.000 2.286.000 2.226.000 2.208.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.252.000 -1.015.000 -921.000 -1.128.000
Driftsresultat 1.579.000 1.089.000 1.270.000 1.305.000 1.079.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 8.000 15.000
Finanskostnader -554.000 -578.000 -600.000 -636.000 -674.000
Finans -547.000 -575.000 -597.000 -628.000 -659.000
Resultat før skatt 1.033.000 514.000 673.000 677.000 420.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.033.000 514.000 673.000 677.000 420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.677.000 27.854.000 27.848.000 27.841.000 27.833.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 794.000 845.000 722.000 575.000
Sum eiendeler 29.078.000 28.648.000 28.693.000 28.563.000 28.408.000
Sum opptjent egenkapital 13.263.000 12.230.000 11.716.000 11.044.000 10.367.000
Sum egenkapital 13.263.000 12.230.000 11.716.000 11.044.000 10.367.000
Sum langsiktig gjeld 15.747.000 16.349.000 16.928.000 17.485.000 18.017.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 69.000 50.000 35.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 29.407.000 28.978.000 29.024.000 28.894.000 28.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.809.000 2.340.000 2.286.000 2.226.000 2.208.000
Driftsinntekter 2.809.000 2.340.000 2.286.000 2.226.000 2.208.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -94.000 -108.000 -102.000 -91.000 -91.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.135.000 -1.144.000 -913.000 -830.000 -1.037.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.252.000 -1.015.000 -921.000 -1.128.000
Driftsresultat 1.579.000 1.089.000 1.270.000 1.305.000 1.079.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 8.000 15.000
Finanskostnader -554.000 -578.000 -600.000 -636.000 -674.000
Finans -547.000 -575.000 -597.000 -628.000 -659.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.033.000 514.000 673.000 677.000 420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.676.000 27.702.000 27.702.000 27.702.000 27.702.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.676.000 27.702.000 27.702.000 27.702.000 27.702.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 152.000 146.000 139.000 131.000
Sum anleggsmidler 27.677.000 27.854.000 27.848.000 27.841.000 27.833.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 18.000 13.000 4.000 16.000
Andre fordringer 74.000 79.000 35.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.318.000 696.000 798.000 717.000 556.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 794.000 845.000 722.000 575.000
Sum eiendeler 29.078.000 28.648.000 28.693.000 28.563.000 28.408.000
Sum opptjent egenkapital 13.263.000 12.230.000 11.716.000 11.044.000 10.367.000
Sum egenkapital 13.263.000 12.230.000 11.716.000 11.044.000 10.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.747.000 16.349.000 16.928.000 17.485.000 18.017.000
Leverandørgjeld 44.000 41.000 32.000 20.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 26.000 17.000 14.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 69.000 50.000 35.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 29.407.000 28.978.000 29.024.000 28.894.000 28.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.334.000 725.000 795.000 687.000 550.000
Likviditetsgrad 1 20.9 11.5 16.9 20.6 23.0
Likviditetsgrad 2 20.9 11.5 16.9 20.7 23.1
Soliditet 45.6 42.7 40.8 38.7 36.5
Resultatgrad 56.2 46.5 55.6 58.6 48.9
Rentedekningsgrad 2.9 1.9 2.1 2.1 1.6
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.5 3.8 4.4 4.6 3.9
Signatur
17.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex