Toppen Borettslag Al
Juridisk navn:  Toppen Borettslag Al
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69317886
Postboks 124 C/O Obos Østfold Storgata 5 Fax:
1601 Fredrikstad 1607 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 947673106
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/19/1970
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
-217.75%
Egenkapital  
  
-458.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 882.000 899.000 896.000 908.000 901.000
Resultat: -345.000 293.000 290.000 155.000 -619.000
Egenkapital: -419.000 -75.000 -367.000 -657.000 -812.000
Regnskap for  Toppen Borettslag Al
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 882.000 899.000 896.000 908.000 901.000
Driftskostnader -1.157.000 -533.000 -528.000 -661.000 -1.421.000
Driftsresultat -274.000 366.000 367.000 248.000 -520.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader -73.000 -75.000 -79.000 -94.000 -104.000
Finans -71.000 -73.000 -77.000 -92.000 -99.000
Resultat før skatt -345.000 293.000 290.000 155.000 -619.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -345.000 293.000 290.000 155.000 -619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.864.000 1.880.000 1.896.000 1.912.000 1.957.000
Sum omløpsmidler 601.000 1.048.000 766.000 580.000 442.000
Sum eiendeler 2.465.000 2.928.000 2.662.000 2.492.000 2.399.000
Sum opptjent egenkapital -421.000 -77.000 -369.000 -659.000 -814.000
Sum egenkapital -419.000 -75.000 -367.000 -657.000 -812.000
Sum langsiktig gjeld 2.810.000 2.914.000 3.014.000 3.111.000 3.199.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 88.000 15.000 38.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.464.000 2.927.000 2.662.000 2.492.000 2.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 882.000 899.000 896.000 908.000 901.000
Driftsinntekter 882.000 899.000 896.000 908.000 901.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -58.000 -62.000 -63.000 -60.000 -54.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -45.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.083.000 -455.000 -449.000 -556.000 -1.341.000
Driftskostnader -1.157.000 -533.000 -528.000 -661.000 -1.421.000
Driftsresultat -274.000 366.000 367.000 248.000 -520.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader -73.000 -75.000 -79.000 -94.000 -104.000
Finans -71.000 -73.000 -77.000 -92.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -345.000 293.000 290.000 155.000 -619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.687.000 1.687.000 1.687.000 1.687.000 1.687.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 177.000 193.000 209.000 226.000 270.000
Sum varige driftsmidler 1.864.000 1.880.000 1.896.000 1.912.000 1.957.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.864.000 1.880.000 1.896.000 1.912.000 1.957.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 10.000
Andre fordringer 68.000 67.000 48.000 47.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 533.000 980.000 718.000 533.000 391.000
Sum omløpsmidler 601.000 1.048.000 766.000 580.000 442.000
Sum eiendeler 2.465.000 2.928.000 2.662.000 2.492.000 2.399.000
Sum opptjent egenkapital -421.000 -77.000 -369.000 -659.000 -814.000
Sum egenkapital -419.000 -75.000 -367.000 -657.000 -812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 15.000 0 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 2.810.000 2.914.000 3.014.000 3.111.000 3.199.000
Leverandørgjeld 72.000 68.000 11.000 35.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 3.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 88.000 15.000 38.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.464.000 2.927.000 2.662.000 2.492.000 2.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 960.000 751.000 542.000 430.000
Likviditetsgrad 1 8.2 11.9 51.1 15.3 36.8
Likviditetsgrad 2 8.2 11.9 51.1 15.3 36.9
Soliditet -2.6 -13.8 -26.4 -33.8
Resultatgrad -31.1 40.7 4 27.3 -57.7
Rentedekningsgrad -3.8 4.9 4.6 2.7 -5.0
Gjeldsgrad -6.9 -8.3 -4.8 -4.0
Total kapitalrentabilitet 12.6 13.9 10.0 -21.5
Signatur
04.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex