Toppen Eiendom AS
Juridisk navn:  Toppen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97772310
Postboks 143 Dyrmyrgata 27 Fax: 32720948
3602 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 991348069
Aksjekapital: 1.309.500 NOK
Etableringsdato: 5/2/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: toppen eiendom 2 as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.03%
Resultat  
  
85.37%
Egenkapital  
  
-9.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.000 99.000 98.000 87.000 3.164.000
Resultat: -91.000 -622.000 -91.000 -338.000 -457.000
Egenkapital: 867.000 958.000 1.579.000 1.670.000 10.209.000
Regnskap for  Toppen Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.000 99.000 98.000 87.000 3.164.000
Driftskostnader -189.000 -723.000 -189.000 -434.000 -1.825.000
Driftsresultat -93.000 -623.000 -91.000 -347.000 1.340.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 9.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.820.000
Finans 2.000 1.000 1.000 9.000 -1.797.000
Resultat før skatt -91.000 -622.000 -91.000 -338.000 -457.000
Skattekostnad 0 0 0 0 123.000
Årsresultat -91.000 -622.000 -91.000 -338.000 -334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.894.000 5.625.000 6.192.000 5.938.000 48.467.000
Sum omløpsmidler 90.000 147.000 17.000 116.000 877.000
Sum eiendeler 5.984.000 5.772.000 6.209.000 6.054.000 49.344.000
Sum opptjent egenkapital -443.000 -352.000 270.000 360.000 1.653.000
Sum egenkapital 867.000 958.000 1.579.000 1.670.000 10.209.000
Sum langsiktig gjeld 5.100.000 4.700.000 4.500.000 4.300.000 38.635.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 115.000 129.000 84.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 5.984.000 5.773.000 6.208.000 6.053.000 49.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 96.000 99.000 98.000 87.000 3.164.000
Driftsinntekter 96.000 99.000 98.000 87.000 3.164.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -19.000 -22.000 -29.000 -29.000 -1.301.000
Nedskrivning 0 -563.000 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -138.000 -160.000 -405.000 -524.000
Driftskostnader -189.000 -723.000 -189.000 -434.000 -1.825.000
Driftsresultat -93.000 -623.000 -91.000 -347.000 1.340.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 9.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.820.000
Finans 2.000 1.000 1.000 9.000 -1.797.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 -622.000 -91.000 -338.000 -334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.894.000 5.625.000 6.189.000 5.926.000 48.445.000
Maskiner anlegg 0 0 2.000 12.000 22.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.894.000 5.625.000 6.192.000 5.938.000 48.467.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.894.000 5.625.000 6.192.000 5.938.000 48.467.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 58.000 0 62.000 241.000
Andre fordringer 49.000 51.000 3.000 5.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 38.000 13.000 50.000 627.000
Sum omløpsmidler 90.000 147.000 17.000 116.000 877.000
Sum eiendeler 5.984.000 5.772.000 6.209.000 6.054.000 49.344.000
Sum opptjent egenkapital -443.000 -352.000 270.000 360.000 1.653.000
Sum egenkapital 867.000 958.000 1.579.000 1.670.000 10.209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 935.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.100.000 4.700.000 4.500.000 4.300.000 38.635.000
Leverandørgjeld 17.000 49.000 8.000 10.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 66.000 122.000 74.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 115.000 129.000 84.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 5.984.000 5.773.000 6.208.000 6.053.000 49.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 32.000 -112.000 32.000 376.000
Likviditetsgrad 1 5.3 1.3 0.1 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 5.3 1.3 0.1 1.4 1.8
Soliditet 14.5 16.6 25.4 27.6 20.7
Resultatgrad -96.9 -629.3 -92.9 -398.9 42.4
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad 5.9 5 2.9 2.6 3.8
Total kapitalrentabilitet -1.5 -10.8 -1.4 -5.6 2.8
Signatur
19.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex