Toppen Familiebarnehage As
Juridisk navn:  Toppen Familiebarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nygårdsvegen 6 Nygårdsvegen 6 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998087589
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.29%
Resultat  
  
-96.01%
Egenkapital  
  
-35.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.751.000 1.617.000 1.398.000 1.301.000 1.423.000
Resultat: 12.000 301.000 128.000 -9.000 -79.000
Egenkapital: 161.000 250.000 33.000 -50.000 -41.000
Regnskap for  Toppen Familiebarnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.751.000 1.617.000 1.398.000 1.301.000 1.423.000
Driftskostnader -1.719.000 -1.304.000 -1.253.000 -1.285.000 -1.481.000
Driftsresultat 32.000 313.000 145.000 16.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -11.000 -18.000 -25.000 -20.000
Finans -20.000 -11.000 -18.000 -25.000 -20.000
Resultat før skatt 12.000 301.000 128.000 -9.000 -79.000
Skattekostnad 0 -84.000 -45.000 0 0
Årsresultat 12.000 217.000 82.000 -9.000 -79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 560.000 140.000 210.000 320.000 431.000
Sum omløpsmidler 207.000 421.000 192.000 75.000 84.000
Sum eiendeler 767.000 561.000 402.000 395.000 515.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 220.000 3.000 -80.000 -71.000
Sum egenkapital 161.000 250.000 33.000 -50.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 286.000 106.000 173.000 248.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 206.000 195.000 198.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 766.000 562.000 401.000 396.000 514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 262.000 1.617.000 1.398.000 1.301.000 1.423.000
Andre inntekter 1.489.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.751.000 1.617.000 1.398.000 1.301.000 1.423.000
Varekostnad -39.000 -36.000 -25.000 -23.000 -32.000
Lønninger -1.045.000 -861.000 -836.000 -897.000 -1.073.000
Avskrivning -140.000 -102.000 -111.000 -111.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -495.000 -305.000 -281.000 -254.000 -285.000
Driftskostnader -1.719.000 -1.304.000 -1.253.000 -1.285.000 -1.481.000
Driftsresultat 32.000 313.000 145.000 16.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -11.000 -18.000 -25.000 -20.000
Finans -20.000 -11.000 -18.000 -25.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 217.000 82.000 -9.000 -79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 20.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 140.000 210.000 320.000 431.000
Sum varige driftsmidler 560.000 140.000 210.000 320.000 431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 560.000 140.000 210.000 320.000 431.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 32.000 24.000 53.000 17.000
Andre fordringer 106.000 133.000 97.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 257.000 71.000 22.000 59.000
Sum omløpsmidler 207.000 421.000 192.000 75.000 84.000
Sum eiendeler 767.000 561.000 402.000 395.000 515.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 220.000 3.000 -80.000 -71.000
Sum egenkapital 161.000 250.000 33.000 -50.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 286.000 106.000 173.000 248.000 313.000
Leverandørgjeld 49.000 -15.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 84.000 45.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 46.000 59.000 84.000 81.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 91.000 92.000 113.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 206.000 195.000 198.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 766.000 562.000 401.000 396.000 514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -112.000 215.000 -3.000 -123.000 -158.000
Likviditetsgrad 1 0.6 2 1 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 2 1 0.4 0.4
Soliditet 2 44.5 8.2 -12.6 -8.0
Resultatgrad 1.8 19.4 10.4 1.2 -4.1
Rentedekningsgrad 1.6 28.5 8.1 0.6 -3.0
Gjeldsgrad 3.8 1.2 11.2 -8.9 -13.5
Total kapitalrentabilitet 4.2 55.7 36.2 4.0 -11.5
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex