Toppen Familiebarnehage Cb As
Juridisk navn:  Toppen Familiebarnehage Cb As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ringshusveien 8 Ringshusveien 8 Fax:
1176 Oslo 1176 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998724511
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/6/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordic Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
12%
Resultat  
  
-1233.33%
Egenkapital  
  
-57.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.802.000 1.609.000 1.690.000 1.609.000 1.593.000
Resultat: -34.000 3.000 -72.000 100.000 184.000
Egenkapital: 25.000 59.000 57.000 128.000 56.000
Regnskap for  Toppen Familiebarnehage Cb As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.802.000 1.609.000 1.690.000 1.609.000 1.593.000
Driftskostnader -1.836.000 -1.604.000 -1.760.000 -1.507.000 -1.407.000
Driftsresultat -34.000 5.000 -71.000 101.000 187.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 0 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000
Resultat før skatt -34.000 3.000 -72.000 100.000 184.000
Skattekostnad 0 0 0 -27.000 -9.000
Årsresultat -34.000 3.000 -72.000 73.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 194.000 184.000 183.000 296.000 216.000
Sum eiendeler 194.000 184.000 183.000 296.000 216.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 29.000 27.000 98.000 26.000
Sum egenkapital 25.000 59.000 57.000 128.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 124.000 127.000 167.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 183.000 184.000 295.000 217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000 242.000 243.000 262.000 255.000
Andre inntekter 1.507.000 1.367.000 1.447.000 1.347.000 1.338.000
Driftsinntekter 1.802.000 1.609.000 1.690.000 1.609.000 1.593.000
Varekostnad -2.000 -133.000 -201.000 -128.000 -42.000
Lønninger -1.468.000 -1.121.000 -1.221.000 -1.068.000 -1.020.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -350.000 -338.000 -311.000 -345.000
Driftskostnader -1.836.000 -1.604.000 -1.760.000 -1.507.000 -1.407.000
Driftsresultat -34.000 5.000 -71.000 101.000 187.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 0 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 3.000 -72.000 73.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 183.000
Andre fordringer 188.000 183.000 183.000 229.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 1.000 0 67.000 21.000
Sum omløpsmidler 194.000 184.000 183.000 296.000 216.000
Sum eiendeler 194.000 184.000 183.000 296.000 216.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 29.000 27.000 98.000 26.000
Sum egenkapital 25.000 59.000 57.000 128.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 -2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 27.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 75.000 44.000 105.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 48.000 82.000 37.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 124.000 127.000 167.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 183.000 184.000 295.000 217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 60.000 56.000 129.000 65.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.4 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.4 1.8 1.5
Soliditet 1 32.2 3 43.4 25.8
Resultatgrad -1.9 0.3 -4.2 6.3 11.7
Rentedekningsgrad 2.5 101.0 62.3
Gjeldsgrad 6.7 2.1 2.2 1.3 2.9
Total kapitalrentabilitet -17.6 2.7 -38.6 34.2 86.2
Signatur
20.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex