Toppen Frisør As
Juridisk navn:  Toppen Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57741075
Krokåsen 31 Amfi Florø Hestenesgata 2 Fax:
6908 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 918814779
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/13/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Consulatet As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.52%
Resultat  
  
3.92%
Egenkapital  
  
35.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.959.000 2.267.000
Resultat: 530.000 510.000
Egenkapital: 571.000 422.000
Regnskap for  Toppen Frisør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.959.000 2.267.000
Driftskostnader -2.426.000 -1.741.000
Driftsresultat 534.000 526.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 -16.000
Finans -5.000 -16.000
Resultat før skatt 530.000 510.000
Skattekostnad -121.000 -118.000
Årsresultat 408.000 392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 342.000
Sum omløpsmidler 907.000 846.000
Sum eiendeler 1.213.000 1.188.000
Sum opptjent egenkapital 540.000 392.000
Sum egenkapital 571.000 422.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 757.000
Sum gjeld og egenkapital 1.212.000 1.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.959.000 2.267.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.959.000 2.267.000
Varekostnad -262.000 -213.000
Lønninger -1.710.000 -1.168.000
Avskrivning -37.000 -24.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -417.000 -336.000
Driftskostnader -2.426.000 -1.741.000
Driftsresultat 534.000 526.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 -16.000
Finans -5.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 408.000 392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 85.000 95.000
Maskiner anlegg 0 247.000
Driftsløsøre 221.000 0
Sum varige driftsmidler 306.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 306.000 342.000
Varebeholdning 120.000 104.000
Kundefordringer 5.000 3.000
Andre fordringer 37.000 35.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 745.000 704.000
Sum omløpsmidler 907.000 846.000
Sum eiendeler 1.213.000 1.188.000
Sum opptjent egenkapital 540.000 392.000
Sum egenkapital 571.000 422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000
Leverandørgjeld 69.000 38.000
Betalbar skatt 113.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 181.000 204.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 406.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 757.000
Sum gjeld og egenkapital 1.212.000 1.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 277.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1
Soliditet 47.1 35.5
Resultatgrad 1 23.2
Rentedekningsgrad 106.8 32.9
Gjeldsgrad 1.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 4 44.3
Signatur
05.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex