Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Topro AS
Juridisk navn:  Topro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61134600
Postboks 428 Rambekkvegen 7 Fax: 61134601
2803 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 913916344
Aksjekapital: 1.731.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 1/29/1966
Foretakstype: AS
Tidligere navn: totenprodukter as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.42%
Resultat  
  
54.45%
Egenkapital  
  
-3.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.441.000 36.047.000 42.459.000 42.371.000 41.502.000
Resultat: -900.000 -1.976.000 -64.152.000 763.000 -63.000
Egenkapital: 57.855.000 59.964.000 61.685.000 125.390.000 124.972.000
Regnskap for  Topro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.441.000 36.047.000 42.459.000 42.371.000 41.502.000
Driftskostnader -34.908.000 -37.945.000 -44.705.000 -40.940.000 -39.689.000
Driftsresultat 4.532.000 -1.898.000 -2.246.000 1.430.000 1.812.000
Finansinntekter 1.072.000 1.155.000 2.087.000 807.000 1.764.000
Finanskostnader -6.505.000 -1.233.000 -63.992.000 -1.473.000 -3.639.000
Finans -5.433.000 -78.000 -61.905.000 -666.000 -1.875.000
Resultat før skatt -900.000 -1.976.000 -64.152.000 763.000 -63.000
Skattekostnad -1.091.000 255.000 447.000 -345.000 -368.000
Årsresultat -1.992.000 -1.721.000 -63.705.000 418.000 -431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.846.000 78.583.000 73.036.000 135.754.000 156.033.000
Sum omløpsmidler 26.016.000 10.264.000 16.614.000 19.469.000 11.404.000
Sum eiendeler 89.862.000 88.847.000 89.650.000 155.223.000 167.437.000
Sum opptjent egenkapital 56.242.000 0 59.954.000 123.659.000 123.241.000
Sum egenkapital 57.855.000 59.964.000 61.685.000 125.390.000 124.972.000
Sum langsiktig gjeld 13.590.000 22.918.000 20.949.000 24.321.000 29.000.000
Sum kortsiktig gjeld 18.419.000 5.966.000 7.016.000 5.511.000 13.465.000
Sum gjeld og egenkapital 89.864.000 88.848.000 89.650.000 155.222.000 167.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.953.000 29.652.000 36.617.000 35.653.000 35.048.000
Andre inntekter 8.488.000 6.395.000 5.841.000 6.718.000 6.453.000
Driftsinntekter 39.441.000 36.047.000 42.459.000 42.371.000 41.502.000
Varekostnad -212.000 -208.000 -228.000 -227.000 -384.000
Lønninger -21.573.000 -20.641.000 -24.415.000 -23.000.000 -21.354.000
Avskrivning -2.128.000 -4.520.000 -3.690.000 -3.872.000 -3.790.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.995.000 -12.576.000 -16.372.000 -13.841.000 -14.161.000
Driftskostnader -34.908.000 -37.945.000 -44.705.000 -40.940.000 -39.689.000
Driftsresultat 4.532.000 -1.898.000 -2.246.000 1.430.000 1.812.000
Finansinntekter 1.072.000 1.155.000 2.087.000 807.000 1.764.000
Finanskostnader -6.505.000 -1.233.000 -63.992.000 -1.473.000 -3.639.000
Finans -5.433.000 -78.000 -61.905.000 -666.000 -1.875.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.992.000 -1.721.000 -63.705.000 418.000 -431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.287.000 4.379.000 4.124.000 3.677.000 4.022.000
Fast eiendom 40.140.000 42.160.000 42.929.000 43.802.000 48.790.000
Maskiner anlegg 585.000 660.000 3.849.000 4.891.000 5.803.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.725.000 42.821.000 46.778.000 48.693.000 54.594.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.834.000 31.384.000 22.134.000 83.384.000 97.417.000
Sum anleggsmidler 63.846.000 78.583.000 73.036.000 135.754.000 156.033.000
Varebeholdning 0 0 0 0 11.000
Kundefordringer 2.242.000 3.676.000 4.113.000 7.119.000 8.835.000
Andre fordringer 1.660.000 1.994.000 4.890.000 2.031.000 1.463.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.203.000 4.595.000 7.611.000 10.319.000 1.095.000
Sum omløpsmidler 26.016.000 10.264.000 16.614.000 19.469.000 11.404.000
Sum eiendeler 89.862.000 88.847.000 89.650.000 155.223.000 167.437.000
Sum opptjent egenkapital 56.242.000 0 59.954.000 123.659.000 123.241.000
Sum egenkapital 57.855.000 59.964.000 61.685.000 125.390.000 124.972.000
Sum avsetninger til forpliktelser 829.000 101.000 1.121.000 1.149.000 511.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.840.000 0 0 0 7.943.000
Sum langsiktig gjeld 13.590.000 22.918.000 20.949.000 24.321.000 29.000.000
Leverandørgjeld 1.932.000 2.403.000 2.781.000 1.881.000 1.678.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.304.000 1.240.000 1.703.000 1.267.000 1.752.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.343.000 2.323.000 2.531.000 2.362.000 2.091.000
Sum kortsiktig gjeld 18.419.000 5.966.000 7.016.000 5.511.000 13.465.000
Sum gjeld og egenkapital 89.864.000 88.848.000 89.650.000 155.222.000 167.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.597.000 4.298.000 9.598.000 13.958.000 -2.061.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 2.4 3.5 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 2.4 3.5 0.9
Soliditet 64.4 67.5 68.8 80.8 74.6
Resultatgrad 11.5 -5.3 -5.3 3.4 4.4
Rentedekningsgrad 0.7 -1.5 1 1.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 -0.8 -0.2 1.4 2.1
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
STYRETS NESTFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex