Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tor`s Smie AS
Juridisk navn:  Tor`s Smie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53497206
Vestbøstad Vestbøstad Fax: 53497772
5419 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 984647697
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.44%
Resultat  
  
31.87%
Egenkapital  
  
-37.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.000 36.000 76.000 463.000 270.000
Resultat: -62.000 -91.000 -107.000 185.000 14.000
Egenkapital: 106.000 169.000 256.000 337.000 197.000
Regnskap for  Tor`s Smie AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.000 36.000 76.000 463.000 270.000
Driftskostnader -104.000 -117.000 -180.000 -273.000 -256.000
Driftsresultat -61.000 -81.000 -104.000 190.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -3.000 -5.000 -2.000
Finans -1.000 -10.000 -3.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt -62.000 -91.000 -107.000 185.000 14.000
Skattekostnad -1.000 4.000 26.000 -44.000 -4.000
Årsresultat -63.000 -87.000 -81.000 140.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 262.000 301.000 341.000 380.000
Sum omløpsmidler 44.000 22.000 21.000 69.000 23.000
Sum eiendeler 266.000 284.000 322.000 410.000 403.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 139.000 226.000 307.000 167.000
Sum egenkapital 106.000 169.000 256.000 337.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 11.000 15.000 42.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 103.000 51.000 31.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 283.000 322.000 410.000 404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 36.000 76.000 463.000 241.000
Andre inntekter 0 0 0 0 30.000
Driftsinntekter 43.000 36.000 76.000 463.000 270.000
Varekostnad -16.000 -4.000 -37.000 -92.000 -50.000
Lønninger 0 0 0 -32.000 -56.000
Avskrivning -39.000 -39.000 -39.000 -40.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -74.000 -104.000 -99.000 -144.000
Driftskostnader -104.000 -117.000 -180.000 -273.000 -256.000
Driftsresultat -61.000 -81.000 -104.000 190.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -3.000 -5.000 -2.000
Finans -1.000 -10.000 -3.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 -87.000 -81.000 140.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 222.000 262.000 301.000 341.000 380.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 222.000 262.000 301.000 341.000 380.000
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 15.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 5.000 4.000 52.000 8.000
Sum omløpsmidler 44.000 22.000 21.000 69.000 23.000
Sum eiendeler 266.000 284.000 322.000 410.000 403.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 139.000 226.000 307.000 167.000
Sum egenkapital 106.000 169.000 256.000 337.000 197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 11.000 15.000 42.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 42.000 31.000 0 28.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 11.000 15.000 42.000 161.000
Leverandørgjeld 4.000 6.000 8.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 7.000 -3.000 -5.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 48.000 16.000 16.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 103.000 51.000 31.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 283.000 322.000 410.000 404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 -81.000 -30.000 38.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.4 2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 2 0.2
Soliditet 39.8 59.7 79.5 82.2 48.8
Resultatgrad -141.9 - -136.8 4 5.2
Rentedekningsgrad -8.1 -34.7 3 7.5
Gjeldsgrad 1.5 0.7 0.3 0.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -22.9 -28.6 -32.3 46.3 3.7
Signatur
12.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex