Tore A Prestgaard AS
Juridisk navn:  Tore A Prestgaard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46920411
Bergveien 23 Bergveien 23 Fax: 33462990
3212 Sandefjord 3212 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 975328708
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/14/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Andersen Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.24%
Resultat  
  
16.76%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.884.000 1.709.000 1.577.000 1.393.000 1.306.000
Resultat: 996.000 853.000 729.000 479.000 568.000
Egenkapital: 1.566.000 1.305.000 1.056.000 1.302.000 942.000
Regnskap for  Tore A Prestgaard AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.884.000 1.709.000 1.577.000 1.393.000 1.306.000
Driftskostnader -892.000 -859.000 -851.000 -911.000 -746.000
Driftsresultat 992.000 851.000 727.000 481.000 561.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 1.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 4.000 3.000 2.000 -2.000 8.000
Resultat før skatt 996.000 853.000 729.000 479.000 568.000
Skattekostnad -236.000 -204.000 -175.000 -120.000 -154.000
Årsresultat 760.000 649.000 554.000 359.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 614.000 789.000 989.000 636.000
Sum omløpsmidler 1.957.000 1.336.000 1.278.000 466.000 501.000
Sum eiendeler 2.359.000 1.950.000 2.067.000 1.455.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital 1.466.000 1.205.000 956.000 1.202.000 842.000
Sum egenkapital 1.566.000 1.305.000 1.056.000 1.302.000 942.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 794.000 645.000 1.011.000 153.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 2.360.000 1.950.000 2.067.000 1.455.000 1.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.743.000 1.566.000 1.402.000 1.291.000 1.114.000
Andre inntekter 141.000 143.000 176.000 103.000 192.000
Driftsinntekter 1.884.000 1.709.000 1.577.000 1.393.000 1.306.000
Varekostnad 0 0 -123.000 -138.000 -107.000
Lønninger -150.000 -93.000 -103.000 -89.000 -111.000
Avskrivning -200.000 -200.000 -200.000 -250.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -542.000 -566.000 -425.000 -434.000 -364.000
Driftskostnader -892.000 -859.000 -851.000 -911.000 -746.000
Driftsresultat 992.000 851.000 727.000 481.000 561.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 1.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 4.000 3.000 2.000 -2.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -400.000 -800.000 0 0
Årsresultat 760.000 649.000 554.000 359.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 390.000 590.000 789.000 989.000 636.000
Sum varige driftsmidler 390.000 590.000 789.000 989.000 636.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 24.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 402.000 614.000 789.000 989.000 636.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 17.000 17.000 11.000 47.000
Andre fordringer 14.000 15.000 18.000 19.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.917.000 1.304.000 1.243.000 437.000 435.000
Sum omløpsmidler 1.957.000 1.336.000 1.278.000 466.000 501.000
Sum eiendeler 2.359.000 1.950.000 2.067.000 1.455.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital 1.466.000 1.205.000 956.000 1.202.000 842.000
Sum egenkapital 1.566.000 1.305.000 1.056.000 1.302.000 942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 7.000 0 0 -1.000
Betalbar skatt 236.000 204.000 175.000 120.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 12.000 15.000 14.000 19.000
Utbytte -500.000 -400.000 -800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 513.000 422.000 21.000 20.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 794.000 645.000 1.011.000 153.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 2.360.000 1.950.000 2.067.000 1.455.000 1.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.163.000 691.000 267.000 313.000 307.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.1 1.3 3 2.6
Likviditetsgrad 2 2.5 2.1 1.3 3 2.6
Soliditet 66.4 66.9 51.1 89.5 82.9
Resultatgrad 52.7 49.8 46.1 34.5 43.0
Rentedekningsgrad 160.3
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 42.2 43.8 35.3 33.1 50.1
Signatur
04.09.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex