Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tore Andersen AS
Juridisk navn:  Tore Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37094206
Vesterveien 653 Vesterveien 653 Fax: 37095920
4823 Nedenes 4823 Nedenes
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 917837457
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/10/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.12%
Resultat  
  
6.43%
Egenkapital  
  
37.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.312.000 34.056.000 31.303.000 36.401.000 26.628.000
Resultat: 679.000 638.000 1.043.000 2.003.000 1.162.000
Egenkapital: 1.927.000 1.398.000 915.000 6.612.000 6.135.000
Regnskap for  Tore Andersen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.312.000 34.056.000 31.303.000 36.401.000 26.628.000
Driftskostnader -31.597.000 -33.401.000 -30.248.000 -34.462.000 -25.599.000
Driftsresultat 715.000 655.000 1.054.000 1.939.000 1.029.000
Finansinntekter 48.000 45.000 87.000 73.000 143.000
Finanskostnader -84.000 -62.000 -97.000 -10.000 -10.000
Finans -36.000 -17.000 -10.000 63.000 133.000
Resultat før skatt 679.000 638.000 1.043.000 2.003.000 1.162.000
Skattekostnad -149.000 -155.000 -269.000 -526.000 -347.000
Årsresultat 530.000 483.000 775.000 1.476.000 815.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 392.000 539.000 75.000 886.000 1.237.000
Sum omløpsmidler 8.043.000 9.861.000 9.007.000 15.797.000 9.717.000
Sum eiendeler 8.435.000 10.400.000 9.082.000 16.683.000 10.954.000
Sum opptjent egenkapital 1.787.000 1.258.000 775.000 5.612.000 5.135.000
Sum egenkapital 1.927.000 1.398.000 915.000 6.612.000 6.135.000
Sum langsiktig gjeld 78.000 3.081.000 3.137.000 493.000 553.000
Sum kortsiktig gjeld 6.429.000 5.922.000 5.031.000 9.578.000 4.266.000
Sum gjeld og egenkapital 8.434.000 10.401.000 9.083.000 16.683.000 10.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.312.000 34.051.000 31.303.000 36.401.000 26.628.000
Andre inntekter 0 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 32.312.000 34.056.000 31.303.000 36.401.000 26.628.000
Varekostnad -23.897.000 -26.311.000 -23.980.000 -29.581.000 -21.176.000
Lønninger -5.992.000 -5.373.000 -4.886.000 -3.341.000 -3.235.000
Avskrivning -147.000 -138.000 -109.000 -254.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.561.000 -1.579.000 -1.273.000 -1.286.000 -1.051.000
Driftskostnader -31.597.000 -33.401.000 -30.248.000 -34.462.000 -25.599.000
Driftsresultat 715.000 655.000 1.054.000 1.939.000 1.029.000
Finansinntekter 48.000 45.000 87.000 73.000 143.000
Finanskostnader -84.000 -62.000 -97.000 -10.000 -10.000
Finans -36.000 -17.000 -10.000 63.000 133.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000
Årsresultat 530.000 483.000 775.000 1.476.000 815.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 38.000 65.000 162.000
Fast eiendom 0 0 0 666.000 694.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 392.000 539.000 37.000 155.000 381.000
Sum varige driftsmidler 392.000 539.000 37.000 821.000 1.075.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 392.000 539.000 75.000 886.000 1.237.000
Varebeholdning 2.020.000 1.822.000 1.267.000 977.000 1.666.000
Kundefordringer 2.739.000 5.885.000 2.480.000 6.693.000 2.597.000
Andre fordringer 178.000 53.000 66.000 65.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.106.000 2.101.000 5.195.000 8.062.000 5.382.000
Sum omløpsmidler 8.043.000 9.861.000 9.007.000 15.797.000 9.717.000
Sum eiendeler 8.435.000 10.400.000 9.082.000 16.683.000 10.954.000
Sum opptjent egenkapital 1.787.000 1.258.000 775.000 5.612.000 5.135.000
Sum egenkapital 1.927.000 1.398.000 915.000 6.612.000 6.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 27.000 0 493.000 553.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.000 3.081.000 3.137.000 493.000 553.000
Leverandørgjeld 783.000 3.194.000 1.825.000 5.564.000 1.228.000
Betalbar skatt 98.000 90.000 296.000 429.000 383.000
Skyldig offentlige avgifter 775.000 1.097.000 871.000 1.101.000 349.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.773.000 1.540.000 2.039.000 1.485.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 6.429.000 5.922.000 5.031.000 9.578.000 4.266.000
Sum gjeld og egenkapital 8.434.000 10.401.000 9.083.000 16.683.000 10.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.614.000 3.939.000 3.976.000 6.219.000 5.451.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.8 1.6 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.5 1.5 1.9
Soliditet 22.8 13.4 10.1 39.6 56.0
Resultatgrad 2.2 1.9 3.4 5.3 3.9
Rentedekningsgrad 8.5 10.6 10.9 193.9 117.2
Gjeldsgrad 3.4 6.4 8.9 1.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 9 6.7 12.6 12.1 10.7
Signatur
17.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex