Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tore Andersen AS
Juridisk navn:  Tore Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55119570
Fjøsangerv 207 Straumeveien 3 Fax: 55119571
5073 Bergen 5073 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974461471
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-31.6%
Egenkapital  
  
5.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 658.000 191.343.000 191.036.000
Resultat: 5.746.000 8.401.000 4.411.000 6.631.000 8.069.000
Egenkapital: 8.025.000 7.636.000 7.056.000 3.737.000 2.369.000
Regnskap for  Tore Andersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 658.000 191.343.000 191.036.000
Driftskostnader -107.000 -144.000 61.000 -184.852.000 -183.430.000
Driftsresultat -107.000 -144.000 720.000 6.490.000 7.607.000
Finansinntekter 5.860.000 8.545.000 3.691.000 141.000 463.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 -1.000
Finans 5.853.000 8.545.000 3.691.000 141.000 462.000
Resultat før skatt 5.746.000 8.401.000 4.411.000 6.631.000 8.069.000
Skattekostnad -1.357.000 -2.009.000 -1.092.000 -1.784.000 -2.096.000
Årsresultat 4.389.000 6.392.000 3.319.000 4.848.000 5.973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.729.000 631.000 2.792.000 2.813.000
Sum omløpsmidler 11.881.000 11.108.000 7.677.000 22.083.000 20.289.000
Sum eiendeler 13.525.000 12.837.000 8.308.000 24.875.000 23.102.000
Sum opptjent egenkapital 7.575.000 7.186.000 6.606.000 3.287.000 1.919.000
Sum egenkapital 8.025.000 7.636.000 7.056.000 3.737.000 2.369.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 137.000 177.000 71.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 5.395.000 5.064.000 1.075.000 21.068.000 20.623.000
Sum gjeld og egenkapital 13.525.000 12.837.000 8.308.000 24.876.000 23.102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 191.203.000 190.889.000
Andre inntekter 0 0 658.000 140.000 147.000
Driftsinntekter 0 0 658.000 191.343.000 191.036.000
Varekostnad 0 0 60.000 -157.556.000 -157.054.000
Lønninger 0 0 43.000 -10.918.000 -9.217.000
Avskrivning 0 0 0 -614.000 -662.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -144.000 -42.000 -15.764.000 -16.497.000
Driftskostnader -107.000 -144.000 61.000 -184.852.000 -183.430.000
Driftsresultat -107.000 -144.000 720.000 6.490.000 7.607.000
Finansinntekter 5.860.000 8.545.000 3.691.000 141.000 463.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 -1.000
Finans 5.853.000 8.545.000 3.691.000 141.000 462.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 0 -3.480.000 -5.800.000
Årsresultat 4.389.000 6.392.000 3.319.000 4.848.000 5.973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 2.161.000 2.682.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.161.000 2.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.644.000 1.729.000 631.000 631.000 131.000
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.729.000 631.000 2.792.000 2.813.000
Varebeholdning 0 0 0 5.383.000 4.538.000
Kundefordringer 0 0 0 473.000 429.000
Andre fordringer 6.006.000 8.506.000 3.643.000 264.000 754.000
Sum investeringer 2.270.000 0 0 0 0
Kasse, bank 3.605.000 2.602.000 4.034.000 15.963.000 14.569.000
Sum omløpsmidler 11.881.000 11.108.000 7.677.000 22.083.000 20.289.000
Sum eiendeler 13.525.000 12.837.000 8.308.000 24.875.000 23.102.000
Sum opptjent egenkapital 7.575.000 7.186.000 6.606.000 3.287.000 1.919.000
Sum egenkapital 8.025.000 7.636.000 7.056.000 3.737.000 2.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.000 137.000 177.000 71.000 110.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.000 137.000 177.000 71.000 110.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0 11.611.000 9.943.000
Betalbar skatt 1.389.000 2.049.000 986.000 1.823.000 2.104.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 750.000 756.000
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 0 -3.480.000 -5.800.000
Annen kortsiktig gjeld 6.000 12.000 89.000 3.404.000 2.020.000
Sum kortsiktig gjeld 5.395.000 5.064.000 1.075.000 21.068.000 20.623.000
Sum gjeld og egenkapital 13.525.000 12.837.000 8.308.000 24.876.000 23.102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.486.000 6.044.000 6.602.000 1.015.000 -334.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 7.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 7.1 0.8 0.8
Soliditet 59.3 59.5 84.9 15.0 10.3
Resultatgrad 109.4 3.4 4.0
Rentedekningsgrad -15.3 8070.0
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.2 5.7 8.8
Total kapitalrentabilitet 42.5 65.4 53.1 26.7 34.9
Signatur
24.08.2010
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.08.2010
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex