Tore Askeland Holding AS
Juridisk navn:  Tore Askeland Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smietunet 29 Smietunet 29 Fax:
4027 Stavanger 4027 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989008455
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ingrid Haver-Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.31%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 2.295.000 203.000 254.000 -1.000
Egenkapital: 3.934.000 3.941.000 1.661.000 1.859.000 1.847.000
Regnskap for  Tore Askeland Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 2.303.000 223.000 262.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -13.000 0 0
Finans 1.000 2.303.000 210.000 262.000 3.000
Resultat før skatt -7.000 2.295.000 203.000 254.000 -1.000
Skattekostnad 0 -15.000 0 -3.000 -2.000
Årsresultat -7.000 2.280.000 203.000 252.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.117.000 4.117.000 1.489.000 1.464.000 1.464.000
Sum omløpsmidler 124.000 123.000 443.000 638.000 467.000
Sum eiendeler 4.241.000 4.240.000 1.932.000 2.102.000 1.931.000
Sum opptjent egenkapital 2.481.000 2.487.000 207.000 405.000 393.000
Sum egenkapital 3.934.000 3.941.000 1.661.000 1.859.000 1.847.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 307.000 299.000 271.000 243.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 4.242.000 4.240.000 1.932.000 2.102.000 1.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 2.303.000 223.000 262.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -13.000 0 0
Finans 1.000 2.303.000 210.000 262.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -240.000 -60.000
Årsresultat -7.000 2.280.000 203.000 252.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 25.000 25.000 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 25.000 25.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.092.000 4.092.000 1.464.000 1.464.000 1.464.000
Sum anleggsmidler 4.117.000 4.117.000 1.489.000 1.464.000 1.464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 122.000 121.000 441.000 496.000 393.000
Sum investeringer 0 0 0 102.000 68.000
Kasse, bank 3.000 3.000 2.000 40.000 5.000
Sum omløpsmidler 124.000 123.000 443.000 638.000 467.000
Sum eiendeler 4.241.000 4.240.000 1.932.000 2.102.000 1.931.000
Sum opptjent egenkapital 2.481.000 2.487.000 207.000 405.000 393.000
Sum egenkapital 3.934.000 3.941.000 1.661.000 1.859.000 1.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 15.000 0 3.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -240.000 -60.000
Annen kortsiktig gjeld 307.000 284.000 71.000 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 299.000 271.000 243.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 4.242.000 4.240.000 1.932.000 2.102.000 1.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -183.000 -176.000 172.000 395.000 383.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 1.6 2.6 5.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 1.6 2.7 5.6
Soliditet 92.8 92.9 8 88.4 95.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 54.1 11.1 12.1 -0.1
Signatur
31.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex