Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tores Grill AS
Juridisk navn:  Tores Grill AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69144201
Langstien 27 Langstien 27 Fax:
1715 Yven 1715 Yven
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 947162292
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Roco Regnskap Ronny Cold Hansen
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.01%
Resultat  
  
-125.21%
Egenkapital  
  
-7.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.066.000 4.920.000 4.784.000 4.288.000 3.804.000
Resultat: -30.000 119.000 98.000 -9.000 342.000
Egenkapital: 379.000 409.000 319.000 244.000 252.000
Regnskap for  Tores Grill AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.066.000 4.920.000 4.784.000 4.288.000 3.804.000
Driftskostnader -2.100.000 -4.802.000 -4.686.000 -4.297.000 -3.462.000
Driftsresultat -34.000 118.000 98.000 -9.000 341.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -30.000 119.000 98.000 -9.000 342.000
Skattekostnad 0 -28.000 -22.000 0 -18.000
Årsresultat -30.000 90.000 76.000 -9.000 324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 425.000 951.000 834.000 770.000 589.000
Sum eiendeler 425.000 951.000 834.000 770.000 589.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 309.000 219.000 144.000 152.000
Sum egenkapital 379.000 409.000 319.000 244.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 541.000 515.000 526.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 950.000 834.000 770.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.066.000 4.920.000 4.784.000 4.288.000 3.804.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.066.000 4.920.000 4.784.000 4.288.000 3.804.000
Varekostnad -904.000 -2.157.000 -2.188.000 -1.920.000 -1.889.000
Lønninger -938.000 -2.127.000 -2.023.000 -1.890.000 -1.112.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -518.000 -475.000 -487.000 -461.000
Driftskostnader -2.100.000 -4.802.000 -4.686.000 -4.297.000 -3.462.000
Driftsresultat -34.000 118.000 98.000 -9.000 341.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 90.000 76.000 -9.000 324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 99.000 74.000 69.000 45.000
Kundefordringer 30.000 0 1.000 1.000 0
Andre fordringer 7.000 173.000 155.000 132.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 388.000 678.000 603.000 567.000 517.000
Sum omløpsmidler 425.000 951.000 834.000 770.000 589.000
Sum eiendeler 425.000 951.000 834.000 770.000 589.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 309.000 219.000 144.000 152.000
Sum egenkapital 379.000 409.000 319.000 244.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 120.000 137.000 164.000 93.000
Betalbar skatt 0 28.000 22.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 190.000 166.000 188.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 203.000 189.000 173.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 541.000 515.000 526.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 950.000 834.000 770.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 410.000 319.000 244.000 253.000
Likviditetsgrad 1 9.2 1.8 1.6 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 9.2 1.6 1.5 1.4 1.7
Soliditet 89.2 43.1 38.2 31.7 42.9
Resultatgrad -1.6 2.4 2 -0.2 9.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 1.3 1.6 2.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -7.3 12.5 11.9 -1.0 58.0
Signatur
07.06.2006
SELSKAPET TEGNES AV STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex