Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torget Frisør Beauty Salong As
Juridisk navn:  Torget Frisør Beauty Salong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nittedalsgata 6 Nittedalsgata 6 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 919965967
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 98.000
Resultat: 38.000
Egenkapital: 50.000
Regnskap for  Torget Frisør Beauty Salong As
Resultat 2017
Driftsinntekter 98.000
Driftskostnader -60.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 38.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 86.000
Sum eiendeler 86.000
Sum opptjent egenkapital 20.000
Sum egenkapital 50.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 98.000
Varekostnad -20.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -40.000
Driftskostnader -60.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 86.000
Sum omløpsmidler 86.000
Sum eiendeler 86.000
Sum opptjent egenkapital 20.000
Sum egenkapital 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000
Likviditetsgrad 1 2.4
Likviditetsgrad 2 2.4
Soliditet 58.1
Resultatgrad 38.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 44.2
Signatur
27.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex