Torghandel As
Juridisk navn:  Torghandel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Amtskulevegen 36 Amtskulevegen 36 Fax:
6240 Ørskog 6240 Ørskog
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørskog
Org.nr: 918551328
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
137.67%
Resultat  
  
226.27%
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.385.000 1.845.000
Resultat: 274.000 -217.000
Egenkapital: 204.000 205.000
Regnskap for  Torghandel As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.385.000 1.845.000
Driftskostnader -4.110.000 -2.061.000
Driftsresultat 275.000 -217.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 274.000 -217.000
Skattekostnad -64.000 0
Årsresultat 210.000 -217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.720.000 117.000
Sum omløpsmidler 275.000 202.000
Sum eiendeler 1.995.000 319.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 110.000
Sum egenkapital 204.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 163.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.628.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.995.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.385.000 1.845.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.385.000 1.845.000
Varekostnad -2.642.000 -1.386.000
Lønninger -175.000 -49.000
Avskrivning -239.000 -33.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.054.000 -299.000
Driftskostnader -4.110.000 -2.061.000
Driftsresultat 275.000 -217.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 210.000 -217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 1.720.000 0
Driftsløsøre 0 117.000
Sum varige driftsmidler 1.720.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.720.000 117.000
Varebeholdning -19.000 33.000
Kundefordringer 107.000 0
Andre fordringer 133.000 122.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 54.000 48.000
Sum omløpsmidler 275.000 202.000
Sum eiendeler 1.995.000 319.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 110.000
Sum egenkapital 204.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.539.000 0
Sum langsiktig gjeld 163.000 76.000
Leverandørgjeld -337.000 9.000
Betalbar skatt 90.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter -27.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 363.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.628.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.995.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.353.000 164.000
Likviditetsgrad 1 0.2 5.3
Likviditetsgrad 2 0.2 4.4
Soliditet 10.2 64.3
Resultatgrad 6.3 -11.8
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 8.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.8
Signatur
09.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex