Torheim Consulting As
Juridisk navn:  Torheim Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99765787
Løvstakklien 16 Løvstakklien 16 Fax:
5055 Bergen 5055 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997852192
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/9/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
222.73%
Resultat  
  
-66.2%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 284.000 88.000 101.000 106.000 504.000
Resultat: 24.000 71.000 77.000 -149.000 323.000
Egenkapital: 31.000 31.000 31.000 39.000 408.000
Regnskap for  Torheim Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 284.000 88.000 101.000 106.000 504.000
Driftskostnader -260.000 -17.000 -25.000 -19.000 -233.000
Driftsresultat 24.000 71.000 77.000 86.000 270.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 69.000
Finanskostnader 0 0 0 -236.000 -17.000
Finans 0 0 0 -235.000 52.000
Resultat før skatt 24.000 71.000 77.000 -149.000 323.000
Skattekostnad -6.000 -17.000 -19.000 -22.000 -69.000
Årsresultat 19.000 54.000 58.000 -171.000 254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 272.000 106.000 118.000 259.000 734.000
Sum eiendeler 272.000 106.000 118.000 259.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 1.000 9.000 378.000
Sum egenkapital 31.000 31.000 31.000 39.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 242.000 75.000 88.000 220.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 106.000 119.000 259.000 734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 284.000 88.000 101.000 106.000 504.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 284.000 88.000 101.000 106.000 504.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -189.000 0 0 0 -226.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -17.000 -25.000 -19.000 -7.000
Driftskostnader -260.000 -17.000 -25.000 -19.000 -233.000
Driftsresultat 24.000 71.000 77.000 86.000 270.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 69.000
Finanskostnader 0 0 0 -236.000 -17.000
Finans 0 0 0 -235.000 52.000
Konsernbidrag -19.000 -54.000 0 -48.000 -55.000
Utbytte 0 0 -66.000 -150.000 0
Årsresultat 19.000 54.000 58.000 -171.000 254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 177.000 20.000 6.000 8.000 6.000
Andre fordringer 14.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 716.000
Kasse, bank 81.000 85.000 112.000 251.000 12.000
Sum omløpsmidler 272.000 106.000 118.000 259.000 734.000
Sum eiendeler 272.000 106.000 118.000 259.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 1.000 9.000 378.000
Sum egenkapital 31.000 31.000 31.000 39.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 19.000 5.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 4.000 3.000 0 3.000
Utbytte 0 0 -66.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 242.000 75.000 88.000 220.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 106.000 119.000 259.000 734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 31.000 30.000 39.000 408.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.3 1.2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.3 1.2 2.3
Soliditet 11.4 29.2 26.1 15.1 55.6
Resultatgrad 8.5 80.7 76.2 81.1 53.6
Rentedekningsgrad 0.4 19.9
Gjeldsgrad 7.8 2.4 2.8 5.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.8 6 64.7 33.6 46.2
Signatur
03.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex