Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torheim Pharmaceuticals As
Juridisk navn:  Torheim Pharmaceuticals As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99647452
Rødtvetkroken 8G Rødtvetkroken 8G Fax:
0956 Oslo 956 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997185374
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.37%
Resultat  
  
177.53%
Egenkapital  
  
130.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 465.000 502.000 465.000 246.000 305.000
Resultat: 69.000 -89.000 433.000 12.000 -763.000
Egenkapital: 122.000 53.000 142.000 -291.000 -303.000
Regnskap for  Torheim Pharmaceuticals As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 465.000 502.000 465.000 246.000 305.000
Driftskostnader -396.000 -591.000 -34.000 -234.000 -1.086.000
Driftsresultat 69.000 -90.000 432.000 11.000 -780.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 18.000
Resultat før skatt 69.000 -89.000 433.000 12.000 -763.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 -89.000 433.000 12.000 -763.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 263.000 429.000 367.000 414.000 197.000
Sum eiendeler 548.000 444.000 382.000 429.000 197.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 -47.000 42.000 -391.000 -403.000
Sum egenkapital 122.000 53.000 142.000 -291.000 -303.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 426.000 391.000 239.000 720.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 548.000 444.000 381.000 429.000 197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 465.000 502.000 465.000 246.000 305.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 465.000 502.000 465.000 246.000 305.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -313.000 -500.000 86.000 -25.000 -869.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -91.000 -120.000 -209.000 -217.000
Driftskostnader -396.000 -591.000 -34.000 -234.000 -1.086.000
Driftsresultat 69.000 -90.000 432.000 11.000 -780.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 -89.000 433.000 12.000 -763.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 285.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 285.000 15.000 15.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 124.000 336.000 0 98.000 0
Andre fordringer 0 0 28.000 17.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 93.000 338.000 300.000 182.000
Sum omløpsmidler 263.000 429.000 367.000 414.000 197.000
Sum eiendeler 548.000 444.000 382.000 429.000 197.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 -47.000 42.000 -391.000 -403.000
Sum egenkapital 122.000 53.000 142.000 -291.000 -303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 1.000 1.000 58.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 96.000 38.000 35.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 373.000 293.000 200.000 627.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 391.000 239.000 720.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 548.000 444.000 381.000 429.000 197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -163.000 38.000 128.000 -306.000 -303.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 1.5 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 1.5 0.6 0.4
Soliditet 22.3 11.9 37.3 -67.8 -153.8
Resultatgrad 14.8 -17.9 92.9 4.5 -255.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 7.4 1.7 -2.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 12.6 -20.3 113.6 2.8 -386.8
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex