Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torills Blomster As
Juridisk navn:  Torills Blomster As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95799092
Vestvatn Vestvatn Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 997887514
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Madsens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.88%
Resultat  
  
19.05%
Egenkapital  
  
-18.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 973.000 862.000 1.032.000 1.050.000 988.000
Resultat: -68.000 -84.000 -19.000 99.000 65.000
Egenkapital: 299.000 367.000 451.000 470.000 400.000
Regnskap for  Torills Blomster As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 973.000 862.000 1.032.000 1.050.000 988.000
Driftskostnader -1.042.000 -939.000 -1.049.000 -952.000 -924.000
Driftsresultat -69.000 -77.000 -18.000 98.000 64.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -9.000 -4.000 0 0
Finans 1.000 -8.000 -2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -68.000 -84.000 -19.000 99.000 65.000
Skattekostnad 0 0 0 -29.000 -12.000
Årsresultat -68.000 -84.000 -19.000 70.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 387.000 450.000 512.000 407.000 225.000
Sum omløpsmidler 288.000 278.000 301.000 482.000 388.000
Sum eiendeler 675.000 728.000 813.000 889.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 37.000 121.000 140.000 70.000
Sum egenkapital 299.000 367.000 451.000 470.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 376.000 362.000 362.000 418.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 729.000 813.000 888.000 613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 959.000 862.000 1.022.000 1.050.000 988.000
Andre inntekter 14.000 0 10.000 0 0
Driftsinntekter 973.000 862.000 1.032.000 1.050.000 988.000
Varekostnad -575.000 -522.000 -600.000 -592.000 -609.000
Lønninger -165.000 -136.000 -140.000 -91.000 -64.000
Avskrivning -49.000 -49.000 -49.000 -50.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -232.000 -260.000 -219.000 -208.000
Driftskostnader -1.042.000 -939.000 -1.049.000 -952.000 -924.000
Driftsresultat -69.000 -77.000 -18.000 98.000 64.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -9.000 -4.000 0 0
Finans 1.000 -8.000 -2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -84.000 -19.000 70.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 266.000 291.000 316.000 263.000 71.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 91.000 115.000 144.000 154.000
Sum varige driftsmidler 333.000 382.000 431.000 407.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 68.000 80.000 0 0
Sum anleggsmidler 387.000 450.000 512.000 407.000 225.000
Varebeholdning 108.000 102.000 145.000 138.000 156.000
Kundefordringer 137.000 128.000 40.000 69.000 47.000
Andre fordringer 5.000 5.000 26.000 48.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 43.000 90.000 226.000 179.000
Sum omløpsmidler 288.000 278.000 301.000 482.000 388.000
Sum eiendeler 675.000 728.000 813.000 889.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 37.000 121.000 140.000 70.000
Sum egenkapital 299.000 367.000 451.000 470.000 400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 74.000 121.000 288.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 29.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 11.000 9.000 3.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 311.000 277.000 232.000 98.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 362.000 362.000 418.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 729.000 813.000 888.000 613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -88.000 -84.000 -61.000 64.000 175.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.9 1.1
Soliditet 44.3 50.3 55.5 52.9 65.3
Resultatgrad -7.1 -8.9 -1.7 9.3 6.5
Rentedekningsgrad -8.6 -4.5
Gjeldsgrad 1.3 1 0.8 0.9 0.5
Total kapitalrentabilitet -10.1 -10.4 11.1 10.6
Signatur
08.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex