Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torland Autolakk As
Juridisk navn:  Torland Autolakk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97189559
Bøvegen 10 Bøvegen 10 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 913078853
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Time Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.82%
Resultat  
  
-18.32%
Egenkapital  
  
24.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.960.000 6.328.000 6.297.000 5.271.000 2.730.000
Resultat: 834.000 1.021.000 1.291.000 976.000 274.000
Egenkapital: 3.282.000 2.639.000 1.872.000 917.000 217.000
Regnskap for  Torland Autolakk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.960.000 6.328.000 6.297.000 5.271.000 2.730.000
Driftskostnader -5.091.000 -5.284.000 -5.007.000 -4.294.000 -2.456.000
Driftsresultat 869.000 1.044.000 1.290.000 977.000 274.000
Finansinntekter 6.000 5.000 2.000 0 0
Finanskostnader -42.000 -28.000 -1.000 -1.000 0
Finans -36.000 -23.000 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 834.000 1.021.000 1.291.000 976.000 274.000
Skattekostnad -191.000 -254.000 -336.000 -276.000 -88.000
Årsresultat 643.000 767.000 955.000 700.000 187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.441.000 1.546.000 137.000 140.000 51.000
Sum omløpsmidler 3.290.000 2.735.000 2.433.000 1.322.000 392.000
Sum eiendeler 4.731.000 4.281.000 2.570.000 1.462.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 3.252.000 2.609.000 1.842.000 887.000 187.000
Sum egenkapital 3.282.000 2.639.000 1.872.000 917.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 815.000 0 4.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 828.000 698.000 540.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 4.731.000 4.282.000 2.570.000 1.461.000 444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.960.000 6.380.000 6.373.000 5.255.000 2.725.000
Andre inntekter 1.000 -51.000 -76.000 16.000 5.000
Driftsinntekter 5.960.000 6.328.000 6.297.000 5.271.000 2.730.000
Varekostnad -3.918.000 -4.209.000 -4.019.000 -3.339.000 -1.810.000
Lønninger -23.000 -26.000 0 -17.000 -8.000
Avskrivning -315.000 -157.000 -39.000 -18.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -835.000 -892.000 -949.000 -920.000 -628.000
Driftskostnader -5.091.000 -5.284.000 -5.007.000 -4.294.000 -2.456.000
Driftsresultat 869.000 1.044.000 1.290.000 977.000 274.000
Finansinntekter 6.000 5.000 2.000 0 0
Finanskostnader -42.000 -28.000 -1.000 -1.000 0
Finans -36.000 -23.000 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 643.000 767.000 955.000 700.000 187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 145.000 74.000 47.000 29.000 39.000
Driftsløsøre 1.256.000 1.162.000 87.000 110.000 0
Sum varige driftsmidler 1.402.000 1.236.000 133.000 140.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 310.000 0 0 12.000
Sum anleggsmidler 1.441.000 1.546.000 137.000 140.000 51.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 40.000 18.000
Kundefordringer 865.000 825.000 958.000 477.000 105.000
Andre fordringer 78.000 108.000 12.000 32.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.296.000 1.753.000 1.413.000 773.000 235.000
Sum omløpsmidler 3.290.000 2.735.000 2.433.000 1.322.000 392.000
Sum eiendeler 4.731.000 4.281.000 2.570.000 1.462.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 3.252.000 2.609.000 1.842.000 887.000 187.000
Sum egenkapital 3.282.000 2.639.000 1.872.000 917.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 30.000 0 4.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 815.000 0 4.000 1.000
Leverandørgjeld 155.000 606.000 256.000 172.000 129.000
Betalbar skatt 184.000 220.000 344.000 273.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 98.000 95.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 828.000 698.000 540.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 4.731.000 4.282.000 2.570.000 1.461.000 444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.945.000 1.907.000 1.735.000 782.000 166.000
Likviditetsgrad 1 9.5 3.3 3.5 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 9.4 3.2 3.4 2.4 1.7
Soliditet 69.4 61.6 72.8 62.8 48.9
Resultatgrad 14.6 16.5 20.5 18.5 10.0
Rentedekningsgrad 20.7 37.3 1 977.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.4 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 18.5 24.5 50.3 66.9 61.7
Signatur
26.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex