Torolmen AS
Juridisk navn:  Torolmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2002 Vika Klingenberggata 5 Fax:
0125 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990263175
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 0 0 0 1.000
Egenkapital: 773.000 780.000 779.000 779.000 779.000
Regnskap for  Torolmen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 0 0 0 0
Driftsresultat -7.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -7.000 0 0 0 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 0 0 0 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 376.000 273.000 236.000 131.000 131.000
Sum omløpsmidler 397.000 507.000 544.000 649.000 648.000
Sum eiendeler 773.000 780.000 780.000 780.000 779.000
Sum opptjent egenkapital 743.000 750.000 749.000 0 0
Sum egenkapital 773.000 780.000 779.000 779.000 779.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 773.000 780.000 779.000 779.000 779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 0 0 0 0
Driftsresultat -7.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 0 0 0 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 376.000 273.000 236.000 131.000 131.000
Sum anleggsmidler 376.000 273.000 236.000 131.000 131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 397.000 507.000 544.000 649.000 648.000
Sum omløpsmidler 397.000 507.000 544.000 649.000 648.000
Sum eiendeler 773.000 780.000 780.000 780.000 779.000
Sum opptjent egenkapital 743.000 750.000 749.000 0 0
Sum egenkapital 773.000 780.000 779.000 779.000 779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 773.000 780.000 779.000 779.000 779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 397.000 507.000 544.000 649.000 648.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 0 0 0 0.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex