Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torp Finans As
Juridisk navn:  Torp Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23366800
Postboks 5387 Majorstua Industrigata 59 Fax: 23366801
0304 Oslo 357 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935303281
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 1/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.38%
Resultat  
  
-126.26%
Egenkapital  
  
-10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.279.000 58.332.000 54.118.000 51.648.000 54.294.000
Resultat: -729.000 2.776.000 1.966.000 1.540.000 1.330.000
Egenkapital: 7.314.000 8.175.000 7.199.000 6.414.000 5.246.000
Regnskap for  Torp Finans As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.279.000 58.332.000 54.118.000 51.648.000 54.294.000
Driftskostnader -53.032.000 -53.144.000 -50.041.000 -49.114.000 -51.030.000
Driftsresultat -753.000 5.188.000 4.078.000 2.533.000 3.262.000
Finansinntekter 537.000 314.000 119.000 394.000 211.000
Finanskostnader -514.000 -2.726.000 -2.231.000 -1.386.000 -2.143.000
Finans 23.000 -2.412.000 -2.112.000 -992.000 -1.932.000
Resultat før skatt -729.000 2.776.000 1.966.000 1.540.000 1.330.000
Skattekostnad -131.000 -824.000 -396.000 -372.000 -759.000
Årsresultat -860.000 1.952.000 1.570.000 1.168.000 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.283.000 2.563.000 2.277.000 2.402.000 2.476.000
Sum omløpsmidler 39.538.000 45.591.000 44.428.000 37.858.000 35.271.000
Sum eiendeler 41.821.000 48.154.000 46.705.000 40.260.000 37.747.000
Sum opptjent egenkapital 6.564.000 7.425.000 6.449.000 5.664.000 4.496.000
Sum egenkapital 7.314.000 8.175.000 7.199.000 6.414.000 5.246.000
Sum langsiktig gjeld 23.981.000 25.330.000 27.474.000 1.500.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 10.525.000 14.649.000 12.033.000 32.347.000 31.001.000
Sum gjeld og egenkapital 41.820.000 48.154.000 46.706.000 40.261.000 37.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 57.494.000 53.308.000 0 0
Andre inntekter 52.279.000 838.000 810.000 51.648.000 54.294.000
Driftsinntekter 52.279.000 58.332.000 54.118.000 51.648.000 54.294.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -37.601.000 -40.170.000 -35.829.000 -35.074.000 -37.837.000
Avskrivning -399.000 -388.000 -316.000 -341.000 -421.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.032.000 -12.586.000 -13.896.000 -13.699.000 -12.772.000
Driftskostnader -53.032.000 -53.144.000 -50.041.000 -49.114.000 -51.030.000
Driftsresultat -753.000 5.188.000 4.078.000 2.533.000 3.262.000
Finansinntekter 537.000 314.000 119.000 394.000 211.000
Finanskostnader -514.000 -2.726.000 -2.231.000 -1.386.000 -2.143.000
Finans 23.000 -2.412.000 -2.112.000 -992.000 -1.932.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -976.000 -785.000 0 0
Årsresultat -860.000 1.952.000 1.570.000 1.168.000 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 911.000 878.000 1.009.000 1.095.000 924.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.372.000 1.685.000 1.268.000 1.308.000 1.552.000
Sum varige driftsmidler 1.372.000 1.685.000 1.268.000 1.308.000 1.552.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.283.000 2.563.000 2.277.000 2.402.000 2.476.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.066.000 21.637.000 18.273.000 13.975.000 17.296.000
Andre fordringer 6.825.000 8.572.000 10.353.000 8.540.000 9.287.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.646.000 15.382.000 15.802.000 15.343.000 8.689.000
Sum omløpsmidler 39.538.000 45.591.000 44.428.000 37.858.000 35.271.000
Sum eiendeler 41.821.000 48.154.000 46.705.000 40.260.000 37.747.000
Sum opptjent egenkapital 6.564.000 7.425.000 6.449.000 5.664.000 4.496.000
Sum egenkapital 7.314.000 8.175.000 7.199.000 6.414.000 5.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.981.000 25.330.000 27.474.000 1.500.000 1.500.000
Leverandørgjeld 843.000 1.721.000 879.000 827.000 1.577.000
Betalbar skatt 572.000 993.000 751.000 665.000 1.004.000
Skyldig offentlige avgifter 4.567.000 4.852.000 4.962.000 4.242.000 4.696.000
Utbytte 0 -976.000 -785.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.543.000 6.106.000 4.656.000 26.612.000 23.725.000
Sum kortsiktig gjeld 10.525.000 14.649.000 12.033.000 32.347.000 31.001.000
Sum gjeld og egenkapital 41.820.000 48.154.000 46.706.000 40.261.000 37.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.013.000 30.942.000 32.395.000 5.511.000 4.270.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.1 3.7 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 3.8 3.1 3.7 1.2 1.2
Soliditet 17.5 1 15.4 15.9 13.9
Resultatgrad -1.4 8.9 7.5 4.9 6.0
Rentedekningsgrad -1.5 1.9 1.8 2.1 1.6
Gjeldsgrad 4.7 4.9 5.5 5.3 6.2
Total kapitalrentabilitet -0.5 11.4 9 7.3 9.2
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex