Torp Marinepark Holding AS
Juridisk navn:  Torp Marinepark Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66914393
Svestadveien 29 Svestadveien 29 Fax:
1458 Fjellstrand 1458 Fjellstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 986163387
Aksjekapital: 506.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsselskapet Jøntvedt As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-41.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 100.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Egenkapital: 3.600.000 6.200.000 6.200.000 6.209.000 6.217.000
Regnskap for  Torp Marinepark Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -13.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 113.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 113.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 100.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.500.000 3.500.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Sum omløpsmidler 118.000 2.700.000 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 3.618.000 6.200.000 6.255.000 6.255.000 6.255.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -83.000
Sum egenkapital 3.600.000 6.200.000 6.200.000 6.209.000 6.217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 55.000 37.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 0 0 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.618.000 6.200.000 6.255.000 6.254.000 6.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Driftskostnader -13.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -13.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 113.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 113.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 0 -9.000 -8.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.500.000 3.500.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Sum anleggsmidler 3.500.000 3.500.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.695.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 118.000 2.700.000 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 3.618.000 6.200.000 6.255.000 6.255.000 6.255.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -83.000
Sum egenkapital 3.600.000 6.200.000 6.200.000 6.209.000 6.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 55.000 37.000 37.000
Leverandørgjeld 13.000 0 0 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 0 0 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.618.000 6.200.000 6.255.000 6.254.000 6.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 2.700.000 5.000 -3.000 5.000
Likviditetsgrad 1 6.6 0.6
Likviditetsgrad 2 6.6 0 0 0.6 0.0
Soliditet 99.5 1 99.1 99.3 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.8 0 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
09.05.2019
SIGNATUR
RANVIG EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex