Tors Maskin As
Juridisk navn:  Tors Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørgeveien 344 Bjørgeveien 344 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914562058
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
66.06%
Resultat  
  
397.18%
Egenkapital  
  
455.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 5.060.000 3.047.000 2.538.000
Resultat: 2.466.000 496.000 408.000
Egenkapital: 2.370.000 427.000 424.000
Regnskap for  Tors Maskin As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.060.000 3.047.000 2.538.000
Driftskostnader -2.590.000 -2.547.000 -2.129.000
Driftsresultat 2.470.000 500.000 410.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -2.000
Finans -4.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 2.466.000 496.000 408.000
Skattekostnad -523.000 -125.000 -112.000
Årsresultat 1.943.000 371.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.000 397.000 454.000
Sum omløpsmidler 1.360.000 406.000 848.000
Sum eiendeler 1.679.000 803.000 1.302.000
Sum opptjent egenkapital 2.241.000 298.000 296.000
Sum egenkapital 2.370.000 427.000 424.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld -691.000 375.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 802.000 1.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.680.000 3.047.000 2.538.000
Andre inntekter 380.000 0 0
Driftsinntekter 5.060.000 3.047.000 2.538.000
Varekostnad -1.218.000 -1.194.000 -1.056.000
Lønninger -1.000 -2.000 0
Avskrivning -83.000 -91.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.288.000 -1.260.000 -959.000
Driftskostnader -2.590.000 -2.547.000 -2.129.000
Driftsresultat 2.470.000 500.000 410.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -2.000
Finans -4.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.943.000 371.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 33.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 280.000 363.000 454.000
Sum varige driftsmidler 280.000 363.000 454.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 319.000 397.000 454.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.298.000 397.000 520.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 63.000 8.000 328.000
Sum omløpsmidler 1.360.000 406.000 848.000
Sum eiendeler 1.679.000 803.000 1.302.000
Sum opptjent egenkapital 2.241.000 298.000 296.000
Sum egenkapital 2.370.000 427.000 424.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000
Leverandørgjeld 781.000 796.000 147.000
Betalbar skatt 536.000 76.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 361.000 82.000 125.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -2.369.000 -579.000 493.000
Sum kortsiktig gjeld -691.000 375.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 802.000 1.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.051.000 31.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0
Soliditet 141.2 53.2 32.6
Resultatgrad 48.8 16.4 16.2
Rentedekningsgrad 617.5 1 205.0
Gjeldsgrad -0.3 0.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 147.1 62.3 31.5
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex