Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torshov Regnskap As
Juridisk navn:  Torshov Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95441182
C/O Anders Svendsen Johan Selmers Gate 6 Henrik Ibsens Gate 60C Fax:
0475 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965678581
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/31/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Follo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.28%
Resultat  
  
8.75%
Egenkapital  
  
7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.966.000 2.216.000 2.168.000 2.191.000 2.479.000
Resultat: 174.000 160.000 129.000 164.000 442.000
Egenkapital: 451.000 418.000 297.000 651.000 629.000
Regnskap for  Torshov Regnskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.966.000 2.216.000 2.168.000 2.191.000 2.479.000
Driftskostnader -1.796.000 -2.059.000 -2.042.000 -2.030.000 -2.043.000
Driftsresultat 171.000 157.000 126.000 161.000 436.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000
Resultat før skatt 174.000 160.000 129.000 164.000 442.000
Skattekostnad -40.000 -39.000 -33.000 -42.000 -122.000
Årsresultat 133.000 121.000 96.000 122.000 320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 311.000 0 410.000 546.000 641.000
Sum omløpsmidler 440.000 659.000 761.000 522.000 583.000
Sum eiendeler 751.000 659.000 1.171.000 1.068.000 1.224.000
Sum opptjent egenkapital 351.000 318.000 197.000 551.000 529.000
Sum egenkapital 451.000 418.000 297.000 651.000 629.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 13.000 22.000 37.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 228.000 851.000 380.000 560.000
Sum gjeld og egenkapital 750.000 659.000 1.170.000 1.068.000 1.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.966.000 2.216.000 2.168.000 2.179.000 2.406.000
Andre inntekter 0 0 0 12.000 74.000
Driftsinntekter 1.966.000 2.216.000 2.168.000 2.191.000 2.479.000
Varekostnad -28.000 -27.000 -5.000 -1.000 -3.000
Lønninger -1.361.000 -1.552.000 -1.439.000 -1.464.000 -1.434.000
Avskrivning -4.000 -20.000 -136.000 -95.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -460.000 -462.000 -470.000 -507.000
Driftskostnader -1.796.000 -2.059.000 -2.042.000 -2.030.000 -2.043.000
Driftsresultat 171.000 157.000 126.000 161.000 436.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -450.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 133.000 121.000 96.000 122.000 320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 311.000 0 410.000 546.000 641.000
Sum varige driftsmidler 311.000 0 410.000 546.000 641.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 311.000 0 410.000 546.000 641.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 190.000 136.000 196.000 172.000 180.000
Andre fordringer 0 9.000 10.000 13.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 514.000 555.000 336.000 373.000
Sum omløpsmidler 440.000 659.000 761.000 522.000 583.000
Sum eiendeler 751.000 659.000 1.171.000 1.068.000 1.224.000
Sum opptjent egenkapital 351.000 318.000 197.000 551.000 529.000
Sum egenkapital 451.000 418.000 297.000 651.000 629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 13.000 22.000 37.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.000 6.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 13.000 22.000 37.000 35.000
Leverandørgjeld 0 0 19.000 11.000 22.000
Betalbar skatt 30.000 49.000 48.000 40.000 107.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 20.000 174.000 57.000 167.000
Utbytte -100.000 0 -450.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 123.000 153.000 161.000 171.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 228.000 851.000 380.000 560.000
Sum gjeld og egenkapital 750.000 659.000 1.170.000 1.068.000 1.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 431.000 -90.000 142.000 23.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.9 0.9 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 2.9 0.9 1.4 1.1
Soliditet 60.1 63.4 25.4 61.0 51.4
Resultatgrad 8.7 7.1 5.8 7.3 17.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.6 2.9 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 23.2 24.3 10.9 15.4 36.0
Signatur
29.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2017
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex