Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torstein Ramberg As Sivilarkitekt Mnal
Juridisk navn:  Torstein Ramberg As Sivilarkitekt Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24148600
Postboks 3061 Elisenberg H0502 Hammerstads Gate 21C Fax: 24148640
0207 Oslo 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962356567
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ris Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.22%
Resultat  
  
-13.79%
Egenkapital  
  
-41.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.000 173.000 912.000 1.758.000 3.790.000
Resultat: -165.000 -145.000 121.000 -671.000 -1.171.000
Egenkapital: 228.000 392.000 531.000 302.000 14.000
Regnskap for  Torstein Ramberg As Sivilarkitekt Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.000 173.000 912.000 1.758.000 3.790.000
Driftskostnader -174.000 -319.000 -792.000 -2.417.000 -4.974.000
Driftsresultat -165.000 -145.000 120.000 -659.000 -1.184.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 -13.000 0
Finans 0 0 1.000 -12.000 13.000
Resultat før skatt -165.000 -145.000 121.000 -671.000 -1.171.000
Skattekostnad 0 0 26.000 27.000 30.000
Årsresultat -165.000 -145.000 147.000 -644.000 -1.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 51.000 58.000 72.000 94.000
Sum omløpsmidler 203.000 374.000 590.000 923.000 1.436.000
Sum eiendeler 252.000 425.000 648.000 995.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -810.000 -166.000
Sum egenkapital 228.000 392.000 531.000 302.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 33.000 118.000 692.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000 425.000 649.000 994.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 173.000 885.000 1.724.000 3.764.000
Andre inntekter 0 0 28.000 33.000 26.000
Driftsinntekter 10.000 173.000 912.000 1.758.000 3.790.000
Varekostnad -1.000 -25.000 -24.000 -156.000 -277.000
Lønninger -2.000 -30.000 -346.000 -1.060.000 -3.445.000
Avskrivning -2.000 -7.000 -13.000 -46.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -257.000 -409.000 -1.155.000 -1.205.000
Driftskostnader -174.000 -319.000 -792.000 -2.417.000 -4.974.000
Driftsresultat -165.000 -145.000 120.000 -659.000 -1.184.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 -13.000 0
Finans 0 0 1.000 -12.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 -145.000 147.000 -644.000 -1.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 51.000 58.000 72.000 94.000
Sum varige driftsmidler 49.000 51.000 58.000 72.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 51.000 58.000 72.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 53.000 154.000 140.000
Andre fordringer 19.000 52.000 180.000 173.000 264.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 321.000 356.000 595.000 1.032.000
Sum omløpsmidler 203.000 374.000 590.000 923.000 1.436.000
Sum eiendeler 252.000 425.000 648.000 995.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -810.000 -166.000
Sum egenkapital 228.000 392.000 531.000 302.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 25.000 67.000 179.000 148.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 15.000 92.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 36.000 421.000 1.252.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 33.000 118.000 692.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000 425.000 649.000 994.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 341.000 472.000 231.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 8.5 11.3 5 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 8.5 11.3 5 1.3 1.0
Soliditet 90.5 92.2 81.8 30.4 0.9
Resultatgrad -83.8 13.2 -37.5 -31.2
Rentedekningsgrad -50.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 2.3 108.3
Total kapitalrentabilitet -65.5 -34.1 18.6 -66.2 -76.5
Signatur
29.06.2020
DET SAMLEDE STYRE.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex