Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torvastad Bil & Deler AS
Juridisk navn:  Torvastad Bil & Deler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52843200
Postboks 122 Fax: 52842082
4299 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 992541075
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/4/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.93%
Resultat  
  
-705.33%
Egenkapital  
  
-996.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.334.000 17.175.000 18.428.000 16.595.000 12.445.000
Resultat: -1.965.000 -244.000 315.000 -86.000 -200.000
Egenkapital: -2.171.000 -198.000 -3.000 -234.000 -150.000
Regnskap for  Torvastad Bil & Deler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.334.000 17.175.000 18.428.000 16.595.000 12.445.000
Driftskostnader -19.038.000 -17.251.000 -17.952.000 -16.595.000 -12.519.000
Driftsresultat -1.704.000 -76.000 477.000 1.000 -75.000
Finansinntekter 0 3.000 0 18.000 0
Finanskostnader -260.000 -171.000 -161.000 -104.000 -125.000
Finans -260.000 -168.000 -161.000 -86.000 -125.000
Resultat før skatt -1.965.000 -244.000 315.000 -86.000 -200.000
Skattekostnad -8.000 50.000 -85.000 2.000 54.000
Årsresultat -1.973.000 -194.000 231.000 -84.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.529.000 2.984.000 2.170.000 631.000 355.000
Sum omløpsmidler 3.424.000 3.824.000 3.235.000 3.332.000 2.587.000
Sum eiendeler 5.953.000 6.808.000 5.405.000 3.963.000 2.942.000
Sum opptjent egenkapital -2.275.000 -301.000 -107.000 -338.000 -254.000
Sum egenkapital -2.171.000 -198.000 -3.000 -234.000 -150.000
Sum langsiktig gjeld 2.742.000 3.397.000 2.380.000 574.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 5.382.000 3.609.000 3.029.000 3.623.000 2.660.000
Sum gjeld og egenkapital 5.953.000 6.809.000 5.406.000 3.963.000 2.942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.166.000 15.195.000 16.746.000 15.240.000 11.143.000
Andre inntekter 2.167.000 1.981.000 1.681.000 1.356.000 1.302.000
Driftsinntekter 17.334.000 17.175.000 18.428.000 16.595.000 12.445.000
Varekostnad -7.051.000 -5.850.000 -7.718.000 -7.212.000 -4.521.000
Lønninger -6.840.000 -6.726.000 -5.822.000 -4.892.000 -3.789.000
Avskrivning -734.000 -378.000 -280.000 -40.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.413.000 -4.297.000 -4.132.000 -4.451.000 -4.193.000
Driftskostnader -19.038.000 -17.251.000 -17.952.000 -16.595.000 -12.519.000
Driftsresultat -1.704.000 -76.000 477.000 1.000 -75.000
Finansinntekter 0 3.000 0 18.000 0
Finanskostnader -260.000 -171.000 -161.000 -104.000 -125.000
Finans -260.000 -168.000 -161.000 -86.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.973.000 -194.000 231.000 -84.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 201.000 209.000 159.000 244.000 241.000
Fast eiendom 241.000 278.000 315.000 353.000 102.000
Maskiner anlegg 1.885.000 2.435.000 1.617.000 0 0
Driftsløsøre 193.000 53.000 68.000 25.000 2.000
Sum varige driftsmidler 2.319.000 2.765.000 2.001.000 378.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 2.529.000 2.984.000 2.170.000 631.000 355.000
Varebeholdning 1.439.000 2.065.000 1.332.000 1.763.000 1.422.000
Kundefordringer 1.022.000 731.000 978.000 496.000 485.000
Andre fordringer 894.000 943.000 795.000 745.000 666.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 86.000 131.000 328.000 14.000
Sum omløpsmidler 3.424.000 3.824.000 3.235.000 3.332.000 2.587.000
Sum eiendeler 5.953.000 6.808.000 5.405.000 3.963.000 2.942.000
Sum opptjent egenkapital -2.275.000 -301.000 -107.000 -338.000 -254.000
Sum egenkapital -2.171.000 -198.000 -3.000 -234.000 -150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 605.000 556.000 143.000 675.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.742.000 3.397.000 2.380.000 574.000 432.000
Leverandørgjeld 1.703.000 1.064.000 625.000 630.000 557.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.073.000 462.000 655.000 662.000 544.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.001.000 1.527.000 1.605.000 1.656.000 1.559.000
Sum kortsiktig gjeld 5.382.000 3.609.000 3.029.000 3.623.000 2.660.000
Sum gjeld og egenkapital 5.953.000 6.809.000 5.406.000 3.963.000 2.942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.958.000 215.000 206.000 -291.000 -73.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 1.1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5
Soliditet -36.5 -2.9 -0.1 -5.9 -5.1
Resultatgrad -9.8 -0.4 2.6 0.0 -0.6
Rentedekningsgrad -6.6 -0.4 3 0.2 -0.6
Gjeldsgrad -3.7 -35.4 -17.9 -20.6
Total kapitalrentabilitet -28.6 -1.1 8.8 0.5 -2.5
Signatur
29.04.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex