Total-Bygg Hjørungavåg AS
Juridisk navn:  Total-Bygg Hjørungavåg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70093945
Fax: 70093925
6063 Hjørungavåg 6063 Hjørungavåg
Fylke: Kommune: www.total-bygg.no
Møre Og Romsdal Hareid
Org.nr: 987698810
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.59%
Resultat  
  
-54.08%
Egenkapital  
  
24.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000 18.571.000
Resultat: 1.552.000 3.380.000 608.000 483.000 392.000
Egenkapital: 5.732.000 4.622.000 2.192.000 1.624.000 1.089.000
Regnskap for  Total-Bygg Hjørungavåg AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000 18.571.000
Driftskostnader -25.735.000 -38.401.000 -22.700.000 -15.358.000 -17.737.000
Driftsresultat 2.390.000 4.599.000 1.351.000 761.000 834.000
Finansinntekter 24.000 13.000 16.000 11.000 10.000
Finanskostnader -863.000 -1.232.000 -759.000 -289.000 -452.000
Finans -839.000 -1.219.000 -743.000 -278.000 -442.000
Resultat før skatt 1.552.000 3.380.000 608.000 483.000 392.000
Skattekostnad -441.000 -951.000 -174.000 -138.000 0
Årsresultat 1.110.000 2.429.000 433.000 345.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 0 0 0 57.000
Sum omløpsmidler 13.520.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000 5.050.000
Sum eiendeler 13.525.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000 5.107.000
Sum opptjent egenkapital 4.916.000 3.806.000 1.376.000 943.000 598.000
Sum egenkapital 5.732.000 4.622.000 2.192.000 1.624.000 1.089.000
Sum langsiktig gjeld 0 658.000 382.000 155.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.793.000 11.873.000 11.597.000 5.555.000 4.018.000
Sum gjeld og egenkapital 13.525.000 17.153.000 14.171.000 7.334.000 5.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000 18.571.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000 18.571.000
Varekostnad -24.792.000 -30.045.000 -17.286.000 -10.742.000 -9.061.000
Lønninger -5.025.000 -4.641.000 -4.244.000 -4.241.000 -3.767.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.417.000 -2.355.000 -1.509.000 -1.560.000 -1.473.000
Driftskostnader -25.735.000 -38.401.000 -22.700.000 -15.358.000 -17.737.000
Driftsresultat 2.390.000 4.599.000 1.351.000 761.000 834.000
Finansinntekter 24.000 13.000 16.000 11.000 10.000
Finanskostnader -863.000 -1.232.000 -759.000 -289.000 -452.000
Finans -839.000 -1.219.000 -743.000 -278.000 -442.000
Konsernbidrag 0 0 135.000 190.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.110.000 2.429.000 433.000 345.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 0 0 0 57.000
Varebeholdning 6.664.000 1.242.000 2.905.000 2.429.000 1.222.000
Kundefordringer 3.842.000 15.213.000 242.000 272.000 3.363.000
Andre fordringer 224.000 596.000 10.193.000 3.854.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.790.000 102.000 832.000 779.000 145.000
Sum omløpsmidler 13.520.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000 5.050.000
Sum eiendeler 13.525.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000 5.107.000
Sum opptjent egenkapital 4.916.000 3.806.000 1.376.000 943.000 598.000
Sum egenkapital 5.732.000 4.622.000 2.192.000 1.624.000 1.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 658.000 382.000 155.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 6.521.000 8.611.000 2.627.000 1.338.000
Sum langsiktig gjeld 0 658.000 382.000 155.000 0
Leverandørgjeld 4.656.000 2.110.000 1.270.000 1.251.000 1.096.000
Betalbar skatt 1.104.000 675.000 0 0 109.000
Skyldig offentlige avgifter 475.000 568.000 343.000 452.000 467.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.559.000 1.999.000 1.373.000 1.225.000 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 7.793.000 11.873.000 11.597.000 5.555.000 4.018.000
Sum gjeld og egenkapital 13.525.000 17.153.000 14.171.000 7.334.000 5.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.727.000 5.279.000 2.575.000 1.779.000 1.032.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.0 0.9 1.0
Soliditet 42.4 26.9 15.5 22.1 21.3
Resultatgrad 8.5 10.7 5.6 4.7 4.5
Rentedekningsgrad 2.8 3.7 1.8 2.7 1.9
Gjeldsgrad 1.4 2.7 5.5 3.5 3.7
Total kapitalrentabilitet 17.8 26.9 9.6 10.5 16.5
Signatur
20.06.2008
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Total-Bygg Hjørungavåg AS
Total-Bygg har meir enn 50 års erfaring innan byggefaget.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex