Total-Bygg Hjørungavåg AS
Juridisk navn:  Total-Bygg Hjørungavåg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91107024
Fax: 70093925
6063 Hjørungavåg 6063 Hjørungavåg
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Hareid
Org.nr: 987698810
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 18.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,56%
Resultat  
  
121,14%
Egenkapital  
  
11,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 33.293.000 28.810.000 38.151.000 28.125.000 43.000.000
Resultat: 569.000 -2.692.000 392.000 1.552.000 3.380.000
Egenkapital: 4.514.000 4.033.000 6.014.000 5.732.000 4.622.000
Regnskap for  Total-Bygg Hjørungavåg AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 33.293.000 28.810.000 38.151.000 28.125.000 43.000.000
Driftskostnader -31.230.000 -29.422.000 -36.657.000 -25.735.000 -38.401.000
Driftsresultat 2.064.000 -612.000 1.494.000 2.390.000 4.599.000
Finansinntekter 2.000 5.000 26.000 24.000 13.000
Finanskostnader -1.497.000 -2.085.000 -1.129.000 -863.000 -1.232.000
Finans -1.495.000 -2.080.000 -1.103.000 -839.000 -1.219.000
Resultat før skatt 569.000 -2.692.000 392.000 1.552.000 3.380.000
Skattekostnad -159.000 681.000 -110.000 -441.000 -951.000
Årsresultat 409.000 -2.011.000 282.000 1.110.000 2.429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 566.000 45.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 22.944.000 30.371.000 22.906.000 13.520.000 17.152.000
Sum eiendeler 23.328.000 30.937.000 22.951.000 13.525.000 17.152.000
Sum opptjent egenkapital 3.596.000 3.186.000 5.198.000 4.916.000 3.806.000
Sum egenkapital 4.514.000 4.033.000 6.014.000 5.732.000 4.622.000
Sum langsiktig gjeld 2.413.000 3.613.000 105.000 0 658.000
Sum kortsiktig gjeld 16.401.000 23.290.000 16.833.000 7.793.000 11.873.000
Sum gjeld og egenkapital 23.328.000 30.936.000 22.952.000 13.525.000 17.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.293.000 28.810.000 38.151.000 28.125.000 43.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 33.293.000 28.810.000 38.151.000 28.125.000 43.000.000
Varekostnad -22.590.000 -26.898.000 -40.787.000 -24.792.000 -30.045.000
Lønninger -240.000 -4.095.000 -5.277.000 -5.025.000 -4.641.000
Avskrivning 0 -45.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.459.000 -2.018.000 -1.872.000 -1.417.000 -2.355.000
Driftskostnader -31.230.000 -29.422.000 -36.657.000 -25.735.000 -38.401.000
Driftsresultat 2.064.000 -612.000 1.494.000 2.390.000 4.599.000
Finansinntekter 2.000 5.000 26.000 24.000 13.000
Finanskostnader -1.497.000 -2.085.000 -1.129.000 -863.000 -1.232.000
Finans -1.495.000 -2.080.000 -1.103.000 -839.000 -1.219.000
Konsernbidrag 71.000 31.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 409.000 -2.011.000 282.000 1.110.000 2.429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 384.000 566.000 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 45.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 45.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 384.000 566.000 45.000 5.000 0
Varebeholdning 14.220.000 21.566.000 17.913.000 6.664.000 1.242.000
Kundefordringer 187.000 193.000 273.000 3.842.000 15.213.000
Andre fordringer 118.000 158.000 533.000 224.000 596.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 252.000 399.000 2.790.000 102.000
Sum omløpsmidler 22.944.000 30.371.000 22.906.000 13.520.000 17.152.000
Sum eiendeler 23.328.000 30.937.000 22.951.000 13.525.000 17.152.000
Sum opptjent egenkapital 3.596.000 3.186.000 5.198.000 4.916.000 3.806.000
Sum egenkapital 4.514.000 4.033.000 6.014.000 5.732.000 4.622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 105.000 0 658.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.869.000 19.559.000 11.453.000 0 6.521.000
Sum langsiktig gjeld 2.413.000 3.613.000 105.000 0 658.000
Leverandørgjeld 2.206.000 1.128.000 3.811.000 4.656.000 2.110.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.104.000 675.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 340.000 567.000 475.000 568.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.281.000 2.263.000 1.002.000 1.559.000 1.999.000
Sum kortsiktig gjeld 16.401.000 23.290.000 16.833.000 7.793.000 11.873.000
Sum gjeld og egenkapital 23.328.000 30.936.000 22.952.000 13.525.000 17.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.543.000 7.081.000 6.073.000 5.727.000 5.279.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.9 1.4
Soliditet 19.4 13.0 26.2 42.4 26.9
Resultatgrad 6.2 -2.1 3.9 8.5 10.7
Rentedekningsgrad 1.4 -0.3 1.3 2.8 3.7
Gjeldsgrad 4.2 6.7 2.8 1.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 8.9 -2.0 6.6 17.8 26.9
Signatur
05.10.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex