Total-Bygg Hjørungavåg AS
Juridisk navn:  Total-Bygg Hjørungavåg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70093945
Fax: 70093925
6063 Hjørungavåg 6063 Hjørungavåg
Fylke: Kommune: www.total-bygg.no
Møre Og Romsdal Hareid
Org.nr: 987698810
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.65%
Resultat  
  
-74.74%
Egenkapital  
  
4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 38.151.000 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000
Resultat: 392.000 1.552.000 3.380.000 608.000 483.000
Egenkapital: 6.014.000 5.732.000 4.622.000 2.192.000 1.624.000
Regnskap for  Total-Bygg Hjørungavåg AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 38.151.000 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000
Driftskostnader -36.657.000 -25.735.000 -38.401.000 -22.700.000 -15.358.000
Driftsresultat 1.494.000 2.390.000 4.599.000 1.351.000 761.000
Finansinntekter 26.000 24.000 13.000 16.000 11.000
Finanskostnader -1.129.000 -863.000 -1.232.000 -759.000 -289.000
Finans -1.103.000 -839.000 -1.219.000 -743.000 -278.000
Resultat før skatt 392.000 1.552.000 3.380.000 608.000 483.000
Skattekostnad -110.000 -441.000 -951.000 -174.000 -138.000
Årsresultat 282.000 1.110.000 2.429.000 433.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 5.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.906.000 13.520.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000
Sum eiendeler 22.951.000 13.525.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000
Sum opptjent egenkapital 5.198.000 4.916.000 3.806.000 1.376.000 943.000
Sum egenkapital 6.014.000 5.732.000 4.622.000 2.192.000 1.624.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 0 658.000 382.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 16.833.000 7.793.000 11.873.000 11.597.000 5.555.000
Sum gjeld og egenkapital 22.952.000 13.525.000 17.153.000 14.171.000 7.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.151.000 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.151.000 28.125.000 43.000.000 24.050.000 16.118.000
Varekostnad -40.787.000 -24.792.000 -30.045.000 -17.286.000 -10.742.000
Lønninger -5.277.000 -5.025.000 -4.641.000 -4.244.000 -4.241.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.872.000 -1.417.000 -2.355.000 -1.509.000 -1.560.000
Driftskostnader -36.657.000 -25.735.000 -38.401.000 -22.700.000 -15.358.000
Driftsresultat 1.494.000 2.390.000 4.599.000 1.351.000 761.000
Finansinntekter 26.000 24.000 13.000 16.000 11.000
Finanskostnader -1.129.000 -863.000 -1.232.000 -759.000 -289.000
Finans -1.103.000 -839.000 -1.219.000 -743.000 -278.000
Konsernbidrag 0 0 0 135.000 190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 1.110.000 2.429.000 433.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 45.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 5.000 0 0 0
Varebeholdning 17.913.000 6.664.000 1.242.000 2.905.000 2.429.000
Kundefordringer 273.000 3.842.000 15.213.000 242.000 272.000
Andre fordringer 533.000 224.000 596.000 10.193.000 3.854.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 399.000 2.790.000 102.000 832.000 779.000
Sum omløpsmidler 22.906.000 13.520.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000
Sum eiendeler 22.951.000 13.525.000 17.152.000 14.172.000 7.334.000
Sum opptjent egenkapital 5.198.000 4.916.000 3.806.000 1.376.000 943.000
Sum egenkapital 6.014.000 5.732.000 4.622.000 2.192.000 1.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.000 0 658.000 382.000 155.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.453.000 0 6.521.000 8.611.000 2.627.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 0 658.000 382.000 155.000
Leverandørgjeld 3.811.000 4.656.000 2.110.000 1.270.000 1.251.000
Betalbar skatt 0 1.104.000 675.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 567.000 475.000 568.000 343.000 452.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.002.000 1.559.000 1.999.000 1.373.000 1.225.000
Sum kortsiktig gjeld 16.833.000 7.793.000 11.873.000 11.597.000 5.555.000
Sum gjeld og egenkapital 22.952.000 13.525.000 17.153.000 14.171.000 7.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.073.000 5.727.000 5.279.000 2.575.000 1.779.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.4 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 1.4 1.0 0.9
Soliditet 26.2 42.4 26.9 15.5 22.1
Resultatgrad 3.9 8.5 10.7 5.6 4.7
Rentedekningsgrad 1.3 2.8 3.7 1.8 2.7
Gjeldsgrad 2.8 1.4 2.7 5.5 3.5
Total kapitalrentabilitet 6.6 17.8 26.9 9.6 10.5
Signatur
05.10.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Total-Bygg Hjørungavåg AS
Total-Bygg har meir enn 50 års erfaring innan byggefaget.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex