Total-Eiendom AS
Juridisk navn:  Total-Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90519821
V/ Rolf Skotheimsvik Skoteimsvik Fax: 71517991
6444 Farstad 6444 Farstad
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Fræna
Org.nr: 989027522
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Data & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-31.48%
Egenkapital  
  
-514.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 342.000
Resultat: -401.000 -305.000 -326.000 -345.000 -108.000
Egenkapital: -323.000 78.000 618.000 316.000 525.000
Regnskap for  Total-Eiendom AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 342.000
Driftskostnader -27.000 -13.000 -89.000 -88.000 -179.000
Driftsresultat -27.000 -13.000 -89.000 -88.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader -375.000 -292.000 -237.000 -257.000 -277.000
Finans -375.000 -292.000 -237.000 -256.000 -271.000
Resultat før skatt -401.000 -305.000 -326.000 -345.000 -108.000
Skattekostnad 0 -59.000 170.000 37.000 60.000
Årsresultat -401.000 -364.000 -156.000 -308.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.717.000 4.717.000 5.401.000 4.860.000 4.952.000
Sum eiendeler 4.717.000 4.717.000 5.401.000 4.860.000 4.952.000
Sum opptjent egenkapital -1.460.000 -1.059.000 -695.000 -538.000 -230.000
Sum egenkapital -323.000 78.000 618.000 316.000 525.000
Sum langsiktig gjeld 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000
Sum kortsiktig gjeld 690.000 289.000 434.000 194.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 4.717.000 4.717.000 5.402.000 4.860.000 4.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 287.000
Andre inntekter 0 0 0 0 55.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 342.000
Varekostnad 0 0 0 0 -68.000
Lønninger 0 0 0 0 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -13.000 -89.000 -88.000 -65.000
Driftskostnader -27.000 -13.000 -89.000 -88.000 -179.000
Driftsresultat -27.000 -13.000 -89.000 -88.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader -375.000 -292.000 -237.000 -257.000 -277.000
Finans -375.000 -292.000 -237.000 -256.000 -271.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -401.000 -364.000 -156.000 -308.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 4.713.000 4.713.000 4.713.000 4.713.000 4.713.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 678.000 146.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 5.000 11.000 2.000 14.000
Sum omløpsmidler 4.717.000 4.717.000 5.401.000 4.860.000 4.952.000
Sum eiendeler 4.717.000 4.717.000 5.401.000 4.860.000 4.952.000
Sum opptjent egenkapital -1.460.000 -1.059.000 -695.000 -538.000 -230.000
Sum egenkapital -323.000 78.000 618.000 316.000 525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000
Leverandørgjeld 4.000 4.000 1.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 686.000 285.000 432.000 192.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 690.000 289.000 434.000 194.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 4.717.000 4.717.000 5.402.000 4.860.000 4.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.027.000 4.428.000 4.967.000 4.666.000 4.875.000
Likviditetsgrad 1 6 1 12.4 25.1 64.3
Likviditetsgrad 2 0 0 1.6 0.8 3.2
Soliditet -6.8 1.7 11.4 6.5 10.6
Resultatgrad 47.7
Rentedekningsgrad -0.1 -0.4 -0.3 0.6
Gjeldsgrad -15.6 59.5 7.7 14.4 8.4
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.3 -1.6 -1.8 3.4
Signatur
03.09.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.09.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex