Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Total Transport Bergen AS
Juridisk navn:  Total Transport Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55511555
Hjortlandsvegen 1 Storebotn Næringspark Fax: 55511550
5135 Flaktveit 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 984943881
Aksjekapital: 524.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/4/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.7%
Resultat  
  
-602.61%
Egenkapital  
  
-25.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.632.000 31.285.000 34.029.000 30.379.000 31.083.000
Resultat: -578.000 115.000 1.063.000 338.000 1.429.000
Egenkapital: 1.719.000 2.294.000 2.213.000 1.930.000 1.686.000
Regnskap for  Total Transport Bergen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.632.000 31.285.000 34.029.000 30.379.000 31.083.000
Driftskostnader -35.213.000 -31.175.000 -32.960.000 -30.038.000 -29.658.000
Driftsresultat -581.000 109.000 1.069.000 342.000 1.425.000
Finansinntekter 11.000 10.000 2.000 4.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -8.000 -7.000 -4.000
Finans 4.000 6.000 -6.000 -3.000 3.000
Resultat før skatt -578.000 115.000 1.063.000 338.000 1.429.000
Skattekostnad 3.000 -33.000 -280.000 -95.000 -360.000
Årsresultat -575.000 81.000 783.000 243.000 1.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 353.000 453.000 577.000 198.000
Sum omløpsmidler 6.897.000 6.456.000 7.212.000 6.612.000 6.204.000
Sum eiendeler 7.077.000 6.809.000 7.665.000 7.189.000 6.402.000
Sum opptjent egenkapital 1.195.000 1.770.000 1.689.000 1.406.000 1.162.000
Sum egenkapital 1.719.000 2.294.000 2.213.000 1.930.000 1.686.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 8.000 17.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 5.357.000 4.511.000 5.445.000 5.243.000 4.715.000
Sum gjeld og egenkapital 7.076.000 6.808.000 7.666.000 7.190.000 6.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.632.000 31.285.000 34.029.000 30.313.000 30.937.000
Andre inntekter 0 0 0 67.000 146.000
Driftsinntekter 34.632.000 31.285.000 34.029.000 30.379.000 31.083.000
Varekostnad -11.338.000 -9.017.000 -10.678.000 -9.443.000 -11.532.000
Lønninger -9.136.000 -8.865.000 -9.049.000 -8.518.000 -7.637.000
Avskrivning -83.000 -95.000 -124.000 -118.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.656.000 -13.198.000 -13.109.000 -11.959.000 -10.422.000
Driftskostnader -35.213.000 -31.175.000 -32.960.000 -30.038.000 -29.658.000
Driftsresultat -581.000 109.000 1.069.000 342.000 1.425.000
Finansinntekter 11.000 10.000 2.000 4.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -8.000 -7.000 -4.000
Finans 4.000 6.000 -6.000 -3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 -500.000
Årsresultat -575.000 81.000 783.000 243.000 1.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 180.000 263.000 358.000 482.000 103.000
Sum varige driftsmidler 180.000 263.000 358.000 482.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 90.000 95.000 95.000 95.000
Sum anleggsmidler 180.000 353.000 453.000 577.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.916.000 4.982.000 5.729.000 4.482.000 4.432.000
Andre fordringer 479.000 189.000 133.000 412.000 523.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 502.000 1.285.000 1.351.000 1.718.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 6.897.000 6.456.000 7.212.000 6.612.000 6.204.000
Sum eiendeler 7.077.000 6.809.000 7.665.000 7.189.000 6.402.000
Sum opptjent egenkapital 1.195.000 1.770.000 1.689.000 1.406.000 1.162.000
Sum egenkapital 1.719.000 2.294.000 2.213.000 1.930.000 1.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 8.000 17.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 8.000 17.000 1.000
Leverandørgjeld 2.454.000 1.550.000 2.021.000 2.405.000 2.043.000
Betalbar skatt 0 38.000 289.000 79.000 359.000
Skyldig offentlige avgifter 926.000 931.000 789.000 881.000 539.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.978.000 1.992.000 1.845.000 1.878.000 1.274.000
Sum kortsiktig gjeld 5.357.000 4.511.000 5.445.000 5.243.000 4.715.000
Sum gjeld og egenkapital 7.076.000 6.808.000 7.666.000 7.190.000 6.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.540.000 1.945.000 1.767.000 1.369.000 1.489.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4
Soliditet 24.3 33.7 28.9 26.8 26.3
Resultatgrad -1.7 0.3 3.1 1.1 4.6
Rentedekningsgrad 27.3 133.6 49.4 358.0
Gjeldsgrad 3.1 2 2.5 2.7 2.8
Total kapitalrentabilitet -8.1 1.7 1 4.8 22.4
Signatur
14.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex