Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Toten Transport AS
Juridisk navn:  Toten Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61151000
Postboks 48 Fax: 61151080
2831 Raufoss 2830 Raufoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 935000165
Aksjekapital: 520.000 NOK
Antall ansatte: 87
Etableringsdato: 5/16/1975
Foretakstype: AS
Tidligere navn: toten transport sa
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.98%
Resultat  
  
-43.4%
Egenkapital  
  
-5.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 422.740.000 444.898.000 463.113.000 456.708.000 440.092.000
Resultat: -3.116.000 -2.173.000 -2.514.000 6.583.000 3.225.000
Egenkapital: 46.540.000 49.347.000 50.749.000 53.771.000 50.436.000
Regnskap for  Toten Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 422.740.000 444.898.000 463.113.000 456.708.000 440.092.000
Driftskostnader -432.999.000 -450.447.000 -462.173.000 -455.824.000 -440.370.000
Driftsresultat -10.258.000 -5.549.000 941.000 885.000 -278.000
Finansinntekter 8.257.000 3.962.000 -2.988.000 6.160.000 4.549.000
Finanskostnader -1.115.000 -584.000 -466.000 -462.000 -1.044.000
Finans 7.142.000 3.378.000 -3.454.000 5.698.000 3.505.000
Resultat før skatt -3.116.000 -2.173.000 -2.514.000 6.583.000 3.225.000
Skattekostnad 1.179.000 62.000 -1.044.000 -967.000 -736.000
Årsresultat -1.937.000 -2.111.000 -3.558.000 5.617.000 2.490.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.111.000 67.751.000 71.641.000 73.581.000 59.563.000
Sum omløpsmidler 49.829.000 50.320.000 58.021.000 56.561.000 60.312.000
Sum eiendeler 118.940.000 118.071.000 129.662.000 130.142.000 119.875.000
Sum opptjent egenkapital 46.020.000 48.827.000 50.230.000 53.252.000 49.916.000
Sum egenkapital 46.540.000 49.347.000 50.749.000 53.771.000 50.436.000
Sum langsiktig gjeld 23.744.000 25.184.000 23.079.000 20.712.000 7.878.000
Sum kortsiktig gjeld 48.657.000 43.540.000 55.833.000 55.659.000 61.561.000
Sum gjeld og egenkapital 118.941.000 118.071.000 129.662.000 130.143.000 119.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 417.989.000 438.762.000 453.750.000 447.123.000 432.251.000
Andre inntekter 4.751.000 6.136.000 9.363.000 9.586.000 7.841.000
Driftsinntekter 422.740.000 444.898.000 463.113.000 456.708.000 440.092.000
Varekostnad -364.553.000 -383.418.000 -396.004.000 -391.713.000 -377.390.000
Lønninger -48.485.000 -49.841.000 -49.779.000 -47.966.000 -47.408.000
Avskrivning -2.712.000 -3.196.000 -3.344.000 -3.051.000 -3.808.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.249.000 -13.992.000 -13.046.000 -13.094.000 -11.764.000
Driftskostnader -432.999.000 -450.447.000 -462.173.000 -455.824.000 -440.370.000
Driftsresultat -10.258.000 -5.549.000 941.000 885.000 -278.000
Finansinntekter 8.257.000 3.962.000 -2.988.000 6.160.000 4.549.000
Finanskostnader -1.115.000 -584.000 -466.000 -462.000 -1.044.000
Finans 7.142.000 3.378.000 -3.454.000 5.698.000 3.505.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.300.000 -5.200.000
Årsresultat -1.937.000 -2.111.000 -3.558.000 5.617.000 2.490.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.294.000 1.115.000 1.053.000 1.058.000 1.539.000
Fast eiendom 18.591.000 19.140.000 19.978.000 23.734.000 19.157.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.882.000 5.805.000 5.758.000 0 6.477.000
Sum varige driftsmidler 24.473.000 24.945.000 25.736.000 23.734.000 25.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.344.000 41.690.000 44.851.000 48.789.000 32.390.000
Sum anleggsmidler 69.111.000 67.751.000 71.641.000 73.581.000 59.563.000
Varebeholdning 0 0 86.000 67.000 102.000
Kundefordringer 46.288.000 47.739.000 55.108.000 52.770.000 53.573.000
Andre fordringer 1.520.000 656.000 414.000 890.000 466.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.021.000 1.924.000 2.413.000 2.834.000 6.171.000
Sum omløpsmidler 49.829.000 50.320.000 58.021.000 56.561.000 60.312.000
Sum eiendeler 118.940.000 118.071.000 129.662.000 130.142.000 119.875.000
Sum opptjent egenkapital 46.020.000 48.827.000 50.230.000 53.252.000 49.916.000
Sum egenkapital 46.540.000 49.347.000 50.749.000 53.771.000 50.436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 736.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.337.000 2.880.000 8.255.000 10.026.000 0
Sum langsiktig gjeld 23.744.000 25.184.000 23.079.000 20.712.000 7.878.000
Leverandørgjeld 26.971.000 28.393.000 30.911.000 29.811.000 29.018.000
Betalbar skatt 0 0 13.000 486.000 574.000
Skyldig offentlige avgifter 3.309.000 4.376.000 5.210.000 5.134.000 5.025.000
Utbytte 0 0 0 -1.300.000 -5.200.000
Annen kortsiktig gjeld 8.040.000 7.891.000 11.443.000 8.903.000 21.745.000
Sum kortsiktig gjeld 48.657.000 43.540.000 55.833.000 55.659.000 61.561.000
Sum gjeld og egenkapital 118.941.000 118.071.000 129.662.000 130.143.000 119.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.172.000 6.780.000 2.188.000 902.000 -1.249.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1 1 1.0
Soliditet 39.1 41.8 39.1 41.3 42.1
Resultatgrad -2.4 -1.2 0.2 0.2 -0.1
Rentedekningsgrad -9.2 -9.5 2 1.9 4.1
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.6 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet -1.7 -1.3 -1.6 5.4 3.6
Signatur
05.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.10.2020
PROKURA I FELLESSKAP
MARTINSEN FINN
PROKURA I FELLESSKAP
SKJOLDDAL MORTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex