Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Toto Eiendommer As
Juridisk navn:  Toto Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61290638
Skåbuvegen 2525 Fax: 61291738
2643 Skåbu 2643 Skåbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 884027802
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
220.72%
Resultat  
  
128.82%
Egenkapital  
  
48.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.950.000 608.000 2.866.000 3.020.000 1.815.000
Resultat: 202.000 -701.000 366.000 383.000 452.000
Egenkapital: 618.000 416.000 1.117.000 839.000 462.000
Regnskap for  Toto Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.950.000 608.000 2.866.000 3.020.000 1.815.000
Driftskostnader -1.566.000 -1.135.000 -2.316.000 -2.455.000 -1.174.000
Driftsresultat 384.000 -527.000 549.000 566.000 641.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -183.000 -175.000 -184.000 -183.000 -189.000
Finans -182.000 -174.000 -183.000 -182.000 -189.000
Resultat før skatt 202.000 -701.000 366.000 383.000 452.000
Skattekostnad 0 0 -88.000 -6.000 0
Årsresultat 202.000 -701.000 278.000 377.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.262.000 4.731.000 5.285.000 5.124.000 5.265.000
Sum eiendeler 4.262.000 4.731.000 5.285.000 5.124.000 5.265.000
Sum opptjent egenkapital 318.000 116.000 817.000 539.000 162.000
Sum egenkapital 618.000 416.000 1.117.000 839.000 462.000
Sum langsiktig gjeld 3.421.000 3.635.000 3.849.000 4.063.000 4.063.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 680.000 318.000 222.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 4.261.000 4.731.000 5.284.000 5.124.000 5.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.950.000 608.000 2.866.000 3.020.000 1.815.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.950.000 608.000 2.866.000 3.020.000 1.815.000
Varekostnad -1.449.000 -977.000 -2.054.000 -2.408.000 -1.140.000
Lønninger 0 0 -114.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -158.000 -148.000 -47.000 -34.000
Driftskostnader -1.566.000 -1.135.000 -2.316.000 -2.455.000 -1.174.000
Driftsresultat 384.000 -527.000 549.000 566.000 641.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -183.000 -175.000 -184.000 -183.000 -189.000
Finans -182.000 -174.000 -183.000 -182.000 -189.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 202.000 -701.000 278.000 377.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 3.399.000 3.930.000 4.005.000 3.861.000 4.033.000
Kundefordringer 5.000 5.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 857.000 796.000 1.280.000 1.263.000 1.188.000
Sum omløpsmidler 4.262.000 4.731.000 5.285.000 5.124.000 5.265.000
Sum eiendeler 4.262.000 4.731.000 5.285.000 5.124.000 5.265.000
Sum opptjent egenkapital 318.000 116.000 817.000 539.000 162.000
Sum egenkapital 618.000 416.000 1.117.000 839.000 462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.421.000 3.635.000 3.849.000 4.063.000 4.063.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 88.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 678.000 223.000 213.000 740.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 680.000 318.000 222.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 4.261.000 4.731.000 5.284.000 5.124.000 5.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.040.000 4.051.000 4.967.000 4.902.000 4.525.000
Likviditetsgrad 1 19. 7 1 23. 7.1
Likviditetsgrad 2 3.9 1.2 4 5.7 1.7
Soliditet 14.5 8.8 21.1 16.4 8.8
Resultatgrad 19.7 -86.7 19.2 18.7 35.3
Rentedekningsgrad 2.1 - 3 3.1 3.4
Gjeldsgrad 5.9 10.4 3.7 5.1 10.4
Total kapitalrentabilitet 9 -11.1 10.4 11.1 12.2
Signatur
21.02.2017
STYRET I FELLESSKAPL
Prokurister
21.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex