Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tours Norway As
Juridisk navn:  Tours Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91391126
Blekebakken 2A Blekebakken 2A Fax:
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914998522
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vito Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.19%
Resultat  
  
726.47%
Egenkapital  
  
130.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Resultat: 1.124.000 136.000 -895.000 -679.000
Egenkapital: 276.000 -919.000 -1.056.000 -661.000
Regnskap for  Tours Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Driftskostnader -3.471.000 -4.029.000 -4.111.000 -3.428.000
Driftsresultat 1.137.000 153.000 -875.000 -660.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Finans -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt 1.124.000 136.000 -895.000 -679.000
Skattekostnad 72.000 0 0 0
Årsresultat 1.195.000 136.000 -895.000 -679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 794.000 312.000 476.000 232.000
Sum eiendeler 866.000 312.000 476.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -254.000 -1.449.000 -1.586.000 -691.000
Sum egenkapital 276.000 -919.000 -1.056.000 -661.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 590.000 1.232.000 1.531.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 313.000 475.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Varekostnad -33.000 -1.179.000 -2.445.000 -1.682.000
Lønninger -3.109.000 -2.386.000 -1.041.000 -919.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -464.000 -625.000 -827.000
Driftskostnader -3.471.000 -4.029.000 -4.111.000 -3.428.000
Driftsresultat 1.137.000 153.000 -875.000 -660.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Finans -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.195.000 136.000 -895.000 -679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 499.000 28.000 171.000 0
Andre fordringer 192.000 47.000 149.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 238.000 156.000 194.000
Sum omløpsmidler 794.000 312.000 476.000 232.000
Sum eiendeler 866.000 312.000 476.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -254.000 -1.449.000 -1.586.000 -691.000
Sum egenkapital 276.000 -919.000 -1.056.000 -661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 605.000 1.351.000 282.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 44.000 21.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 502.000 583.000 159.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 590.000 1.232.000 1.531.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 313.000 475.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000 -920.000 -1.055.000 -660.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 31.9 -293.6 -222.3 -286.1
Resultatgrad 24.7 3.7 -23.9
Rentedekningsgrad 87.5 9 -43.8 -34.7
Gjeldsgrad 2.1 -1.3 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 131.3 48.9 -184.2 -285.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex