Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tours Norway As
Juridisk navn:  Tours Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91391126
Blekebakken 2A Blekebakken 2A Fax:
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914998522
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vito Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.23%
Resultat  
  
115.2%
Egenkapital  
  
12.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Resultat: 136.000 -895.000 -679.000
Egenkapital: -919.000 -1.056.000 -661.000
Regnskap for  Tours Norway As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Driftskostnader -4.029.000 -4.111.000 -3.428.000
Driftsresultat 153.000 -875.000 -660.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -20.000 -19.000
Finans -17.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt 136.000 -895.000 -679.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 136.000 -895.000 -679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 312.000 476.000 232.000
Sum eiendeler 312.000 476.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -1.449.000 -1.586.000 -691.000
Sum egenkapital -919.000 -1.056.000 -661.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.232.000 1.531.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 313.000 475.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Varekostnad -1.179.000 -2.445.000 -1.682.000
Lønninger -2.386.000 -1.041.000 -919.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -464.000 -625.000 -827.000
Driftskostnader -4.029.000 -4.111.000 -3.428.000
Driftsresultat 153.000 -875.000 -660.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -20.000 -19.000
Finans -17.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 136.000 -895.000 -679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 28.000 171.000 0
Andre fordringer 47.000 149.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 238.000 156.000 194.000
Sum omløpsmidler 312.000 476.000 232.000
Sum eiendeler 312.000 476.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -1.449.000 -1.586.000 -691.000
Sum egenkapital -919.000 -1.056.000 -661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 605.000 1.351.000 282.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 21.000 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 583.000 159.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 1.232.000 1.531.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 313.000 475.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -920.000 -1.055.000 -660.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3
Soliditet -293.6 -222.3 -286.1
Resultatgrad 3.7 -23.9
Rentedekningsgrad 9 -43.8 -34.7
Gjeldsgrad -1.3 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 48.9 -184.2 -285.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex