Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Træna Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Træna Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75095266
Fax:
8770 Træna 8770 Træna
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 937733046
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
3430.56%
Resultat  
  
312.58%
Egenkapital  
  
120.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.355.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Resultat: 7.476.000 1.812.000 656.000 551.000 570.000
Egenkapital: 9.361.000 4.240.000 2.875.000 2.358.000 1.954.000
Regnskap for  Træna Fiskeoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.355.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftskostnader -178.000 -37.000 -45.000 -43.000 -39.000
Driftsresultat 6.177.000 143.000 135.000 137.000 141.000
Finansinntekter 1.299.000 1.670.000 522.000 416.000 431.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -2.000 -2.000
Finans 1.298.000 1.670.000 522.000 414.000 429.000
Resultat før skatt 7.476.000 1.812.000 656.000 551.000 570.000
Skattekostnad -1.355.000 -48.000 -39.000 -47.000 -49.000
Årsresultat 6.121.000 1.764.000 617.000 504.000 520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 23.000 20.000 22.000
Sum omløpsmidler 11.781.000 4.744.000 3.068.000 2.644.000 2.239.000
Sum eiendeler 11.803.000 4.766.000 3.091.000 2.664.000 2.261.000
Sum opptjent egenkapital 9.261.000 4.140.000 2.775.000 2.258.000 1.854.000
Sum egenkapital 9.361.000 4.240.000 2.875.000 2.358.000 1.954.000
Sum langsiktig gjeld 1.073.000 0 0 0 150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.370.000 527.000 216.000 306.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 11.804.000 4.767.000 3.091.000 2.664.000 2.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.355.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftsinntekter 6.355.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -36.000 -43.000 -41.000 -37.000
Driftskostnader -178.000 -37.000 -45.000 -43.000 -39.000
Driftsresultat 6.177.000 143.000 135.000 137.000 141.000
Finansinntekter 1.299.000 1.670.000 522.000 416.000 431.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -2.000 -2.000
Finans 1.298.000 1.670.000 522.000 414.000 429.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 6.121.000 1.764.000 617.000 504.000 520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.000 3.000 4.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.000 3.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 22.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 23.000 20.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 16.000 12.000 13.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.779.000 4.728.000 3.056.000 2.631.000 2.226.000
Sum omløpsmidler 11.781.000 4.744.000 3.068.000 2.644.000 2.239.000
Sum eiendeler 11.803.000 4.766.000 3.091.000 2.664.000 2.261.000
Sum opptjent egenkapital 9.261.000 4.140.000 2.775.000 2.258.000 1.854.000
Sum egenkapital 9.361.000 4.240.000 2.875.000 2.358.000 1.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.073.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.073.000 0 0 0 150.000
Leverandørgjeld 26.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 281.000 48.000 39.000 47.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter -8.000 -6.000 7.000 7.000 7.000
Utbytte -1.000.000 -400.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 70.000 85.000 69.000 151.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.370.000 527.000 216.000 306.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 11.804.000 4.767.000 3.091.000 2.664.000 2.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.411.000 4.217.000 2.852.000 2.338.000 2.083.000
Likviditetsgrad 1 8.6 9 14.2 8.6 14.4
Likviditetsgrad 2 8.6 9 14.2 8.7 14.4
Soliditet 79.3 88.9 9 88.5 86.5
Resultatgrad 97.2 79.4 7 76.1 78.3
Rentedekningsgrad 6 276.5 286.0
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 63.3 3 21.3 20.8 25.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex