Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøåsen Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Trøåsen Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72896406
C/O Block Watne As Postboks 1817 Vika Munkedamsveien 45A Fax:
0123 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982319897
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -63.000 -25.000 -7.280.000 -422.000
Egenkapital: -5.304.000 -5.233.000 -5.115.000 -5.986.000 -749.000
Regnskap for  Trøåsen Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -63.000 -25.000 -7.046.000 -94.000
Driftsresultat 0 -63.000 -25.000 -7.046.000 -94.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -234.000 -327.000
Finans 0 0 0 -234.000 -327.000
Resultat før skatt 0 -63.000 -25.000 -7.280.000 -422.000
Skattekostnad -70.000 -55.000 -63.000 1.802.000 114.000
Årsresultat -70.000 -118.000 -88.000 -5.478.000 -308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.543.000 1.613.000 1.668.000 3.050.000 1.338.000
Sum omløpsmidler 8.000 8.000 9.000 9.000 5.980.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.621.000 1.677.000 3.059.000 7.318.000
Sum opptjent egenkapital -5.504.000 -5.433.000 -5.315.000 -6.186.000 -949.000
Sum egenkapital -5.304.000 -5.233.000 -5.115.000 -5.986.000 -749.000
Sum langsiktig gjeld 6.767.000 6.767.000 6.767.000 8.045.000 8.067.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 88.000 25.000 1.000.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 1.622.000 1.677.000 3.059.000 7.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -63.000 -25.000 -7.046.000 -94.000
Driftskostnader 0 -63.000 -25.000 -7.046.000 -94.000
Driftsresultat 0 -63.000 -25.000 -7.046.000 -94.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -234.000 -327.000
Finans 0 0 0 -234.000 -327.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -118.000 -88.000 -5.478.000 -308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.543.000 1.613.000 1.668.000 2.050.000 338.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.543.000 1.613.000 1.668.000 3.050.000 1.338.000
Varebeholdning 0 0 0 0 5.949.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 8.000 8.000 9.000 31.000
Sum omløpsmidler 8.000 8.000 9.000 9.000 5.980.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.621.000 1.677.000 3.059.000 7.318.000
Sum opptjent egenkapital -5.504.000 -5.433.000 -5.315.000 -6.186.000 -949.000
Sum egenkapital -5.304.000 -5.233.000 -5.115.000 -5.986.000 -749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.767.000 6.767.000 6.767.000 8.045.000 8.067.000
Leverandørgjeld 88.000 88.000 25.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 88.000 88.000 25.000 1.000.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 1.622.000 1.677.000 3.059.000 7.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 -80.000 -16.000 -991.000 5.980.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0
Soliditet - -322.6 -195.7 -10.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -30.1 -0.3
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.3 -1.5 -10.8
Total kapitalrentabilitet 0 -3.9 -1.5 -230.3 -1.3
Signatur
09.12.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex