Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøåsen Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Trøåsen Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72896406
Postboks 6666 St. Olavs Plass Hammersborg Torg 3 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982319897
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -63.000 -25.000 -7.280.000
Egenkapital: -5.303.000 -5.304.000 -5.233.000 -5.115.000 -5.986.000
Regnskap for  Trøåsen Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -63.000 -25.000 -7.046.000
Driftsresultat 0 0 -63.000 -25.000 -7.046.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -234.000
Finans 0 0 0 0 -234.000
Resultat før skatt 0 0 -63.000 -25.000 -7.280.000
Skattekostnad 0 -70.000 -55.000 -63.000 1.802.000
Årsresultat 0 -70.000 -118.000 -88.000 -5.478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.543.000 1.543.000 1.613.000 1.668.000 3.050.000
Sum omløpsmidler 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.551.000 1.621.000 1.677.000 3.059.000
Sum opptjent egenkapital -5.503.000 -5.504.000 -5.433.000 -5.315.000 -6.186.000
Sum egenkapital -5.303.000 -5.304.000 -5.233.000 -5.115.000 -5.986.000
Sum langsiktig gjeld 6.767.000 6.767.000 6.767.000 6.767.000 8.045.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 88.000 88.000 25.000 1.000.000
Sum gjeld og egenkapital 1.552.000 1.551.000 1.622.000 1.677.000 3.059.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -63.000 -25.000 -7.046.000
Driftskostnader 0 0 -63.000 -25.000 -7.046.000
Driftsresultat 0 0 -63.000 -25.000 -7.046.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -234.000
Finans 0 0 0 0 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -70.000 -118.000 -88.000 -5.478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.543.000 1.543.000 1.613.000 1.668.000 2.050.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.543.000 1.543.000 1.613.000 1.668.000 3.050.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000
Sum omløpsmidler 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.551.000 1.621.000 1.677.000 3.059.000
Sum opptjent egenkapital -5.503.000 -5.504.000 -5.433.000 -5.315.000 -6.186.000
Sum egenkapital -5.303.000 -5.304.000 -5.233.000 -5.115.000 -5.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.767.000 6.767.000 6.767.000 6.767.000 8.045.000
Leverandørgjeld 88.000 88.000 88.000 25.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 88.000 88.000 25.000 1.000.000
Sum gjeld og egenkapital 1.552.000 1.551.000 1.622.000 1.677.000 3.059.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 -80.000 -80.000 -16.000 -991.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1
Soliditet -341.7 - -322.6 -195.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -30.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
Total kapitalrentabilitet 0 0 -3.9 -1.5 -230.3
Signatur
23.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex