Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Trøndelag Bildeler AS
Juridisk navn:  Trøndelag Bildeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73973600
Sveberg Sveberg Fax: 73973610
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 971056630
Aksjekapital: 757.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/8/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.17%
Resultat  
  
11.74%
Egenkapital  
  
22.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 13.236.000 13.670.000 11.792.000 12.018.000 11.345.000
Resultat: 2.588.000 2.316.000 868.000 1.698.000 2.136.000
Egenkapital: 10.408.000 8.518.000 8.876.000 8.250.000 7.029.000
Regnskap for  Trøndelag Bildeler AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 13.236.000 13.670.000 11.792.000 12.018.000 11.345.000
Driftskostnader -10.754.000 -11.362.000 -10.840.000 -10.196.000 -9.035.000
Driftsresultat 2.482.000 2.307.000 951.000 1.822.000 2.311.000
Finansinntekter 222.000 147.000 94.000 79.000 49.000
Finanskostnader -115.000 -139.000 -176.000 -202.000 -224.000
Finans 107.000 8.000 -82.000 -123.000 -175.000
Resultat før skatt 2.588.000 2.316.000 868.000 1.698.000 2.136.000
Skattekostnad -698.000 -675.000 -243.000 -477.000 -596.000
Årsresultat 1.891.000 1.642.000 625.000 1.222.000 1.540.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.104.000 6.329.000 7.266.000 8.272.000 9.114.000
Sum omløpsmidler 4.985.000 6.530.000 5.734.000 4.911.000 3.218.000
Sum eiendeler 14.089.000 12.859.000 13.000.000 13.183.000 12.332.000
Sum opptjent egenkapital 9.651.000 7.761.000 8.119.000 7.493.000 6.272.000
Sum egenkapital 10.408.000 8.518.000 8.876.000 8.250.000 7.029.000
Sum langsiktig gjeld 1.440.000 1.897.000 2.335.000 2.799.000 3.275.000
Sum kortsiktig gjeld 2.241.000 2.444.000 1.788.000 2.133.000 2.027.000
Sum gjeld og egenkapital 14.089.000 12.859.000 12.999.000 13.182.000 12.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.836.000 11.341.000 10.222.000 10.857.000 10.104.000
Andre inntekter 2.401.000 2.329.000 1.570.000 1.161.000 1.241.000
Driftsinntekter 13.236.000 13.670.000 11.792.000 12.018.000 11.345.000
Varekostnad -2.996.000 -4.277.000 -3.469.000 -2.612.000 -2.463.000
Lønninger -3.686.000 -3.703.000 -3.843.000 -3.599.000 -2.979.000
Avskrivning -956.000 -1.010.000 -1.089.000 -1.347.000 -1.237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.116.000 -2.372.000 -2.439.000 -2.638.000 -2.356.000
Driftskostnader -10.754.000 -11.362.000 -10.840.000 -10.196.000 -9.035.000
Driftsresultat 2.482.000 2.307.000 951.000 1.822.000 2.311.000
Finansinntekter 222.000 147.000 94.000 79.000 49.000
Finanskostnader -115.000 -139.000 -176.000 -202.000 -224.000
Finans 107.000 8.000 -82.000 -123.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.891.000 1.642.000 625.000 1.222.000 1.540.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 811.000 718.000 644.000 561.000 432.000
Fast eiendom 4.459.000 4.961.000 5.463.000 5.965.000 6.181.000
Maskiner anlegg 156.000 448.000 840.000 1.258.000 1.775.000
Driftsløsøre 140.000 185.000 302.000 471.000 708.000
Sum varige driftsmidler 4.755.000 5.594.000 6.605.000 7.694.000 8.664.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.538.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 9.104.000 6.329.000 7.266.000 8.272.000 9.114.000
Varebeholdning 625.000 294.000 645.000 442.000 472.000
Kundefordringer 93.000 1.102.000 730.000 240.000 118.000
Andre fordringer 442.000 137.000 163.000 199.000 252.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.825.000 4.997.000 4.196.000 4.030.000 2.376.000
Sum omløpsmidler 4.985.000 6.530.000 5.734.000 4.911.000 3.218.000
Sum eiendeler 14.089.000 12.859.000 13.000.000 13.183.000 12.332.000
Sum opptjent egenkapital 9.651.000 7.761.000 8.119.000 7.493.000 6.272.000
Sum egenkapital 10.408.000 8.518.000 8.876.000 8.250.000 7.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.440.000 1.897.000 2.335.000 2.799.000 3.275.000
Leverandørgjeld 298.000 123.000 84.000 250.000 419.000
Betalbar skatt 791.000 749.000 326.000 606.000 650.000
Skyldig offentlige avgifter 511.000 567.000 381.000 375.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 641.000 1.005.000 997.000 902.000 852.000
Sum kortsiktig gjeld 2.241.000 2.444.000 1.788.000 2.133.000 2.027.000
Sum gjeld og egenkapital 14.089.000 12.859.000 12.999.000 13.182.000 12.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.744.000 4.086.000 3.946.000 2.778.000 1.191.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.7 3.2 2.3 1.6
Likviditetsgrad 2 2.0 2.6 2.9 2.1 1.4
Soliditet 73.9 66.2 68.3 62.6 57.0
Resultatgrad 18.8 16.9 8.1 15.2 20.4
Rentedekningsgrad 23.5 17.7 5.9 9.4 10.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 19.2 19.1 8.0 14.4 19.1
Signatur
24.06.2008
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2008
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Trøndelag Bildeler AS
Systematisk demontering av nyere skadebiler og salg av brukte bildeler.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex