Trøndelag Bildeler AS
Juridisk navn:  Trøndelag Bildeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73973600
Stavsjøvegen 31 Fax: 73973610
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 971056630
Aksjekapital: 52.990 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 08.07.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,75%
Resultat  
  
-25,74%
Egenkapital  
  
12,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 13.763.000 14.920.000 13.236.000 13.670.000 11.792.000
Resultat: 3.180.000 4.282.000 2.588.000 2.316.000 868.000
Egenkapital: 14.764.000 13.102.000 10.408.000 8.518.000 8.876.000
Regnskap for  Trøndelag Bildeler AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 13.763.000 14.920.000 13.236.000 13.670.000 11.792.000
Driftskostnader -10.704.000 -10.765.000 -10.754.000 -11.362.000 -10.840.000
Driftsresultat 3.059.000 4.156.000 2.482.000 2.307.000 951.000
Finansinntekter 240.000 262.000 222.000 147.000 94.000
Finanskostnader -119.000 -136.000 -115.000 -139.000 -176.000
Finans 121.000 126.000 107.000 8.000 -82.000
Resultat før skatt 3.180.000 4.282.000 2.588.000 2.316.000 868.000
Skattekostnad -815.000 -1.187.000 -698.000 -675.000 -243.000
Årsresultat 2.366.000 3.094.000 1.891.000 1.642.000 625.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.213.000 8.179.000 9.104.000 6.329.000 7.266.000
Sum omløpsmidler 13.178.000 8.867.000 4.985.000 6.530.000 5.734.000
Sum eiendeler 18.391.000 17.046.000 14.089.000 12.859.000 13.000.000
Sum opptjent egenkapital 14.711.000 12.345.000 9.651.000 7.761.000 8.119.000
Sum egenkapital 14.764.000 13.102.000 10.408.000 8.518.000 8.876.000
Sum langsiktig gjeld 459.000 962.000 1.440.000 1.897.000 2.335.000
Sum kortsiktig gjeld 3.167.000 2.983.000 2.241.000 2.444.000 1.788.000
Sum gjeld og egenkapital 18.390.000 17.047.000 14.089.000 12.859.000 12.999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.496.000 12.600.000 10.836.000 11.341.000 10.222.000
Andre inntekter 2.267.000 2.320.000 2.401.000 2.329.000 1.570.000
Driftsinntekter 13.763.000 14.920.000 13.236.000 13.670.000 11.792.000
Varekostnad -3.420.000 -3.390.000 -2.996.000 -4.277.000 -3.469.000
Lønninger -3.964.000 -4.115.000 -3.686.000 -3.703.000 -3.843.000
Avskrivning -500.000 -735.000 -956.000 -1.010.000 -1.089.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.820.000 -2.525.000 -3.116.000 -2.372.000 -2.439.000
Driftskostnader -10.704.000 -10.765.000 -10.754.000 -11.362.000 -10.840.000
Driftsresultat 3.059.000 4.156.000 2.482.000 2.307.000 951.000
Finansinntekter 240.000 262.000 222.000 147.000 94.000
Finanskostnader -119.000 -136.000 -115.000 -139.000 -176.000
Finans 121.000 126.000 107.000 8.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat 2.366.000 3.094.000 1.891.000 1.642.000 625.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 753.000 785.000 811.000 718.000 644.000
Fast eiendom 3.542.000 3.956.000 4.459.000 4.961.000 5.463.000
Maskiner anlegg 79.000 62.000 156.000 448.000 840.000
Driftsløsøre 168.000 211.000 140.000 185.000 302.000
Sum varige driftsmidler 3.789.000 4.229.000 4.755.000 5.594.000 6.605.000
Sum finansielle anleggsmidler 670.000 3.165.000 3.538.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 5.213.000 8.179.000 9.104.000 6.329.000 7.266.000
Varebeholdning 399.000 612.000 625.000 294.000 645.000
Kundefordringer 734.000 728.000 93.000 1.102.000 730.000
Andre fordringer 164.000 469.000 442.000 137.000 163.000
Sum investeringer 3.593.000 0 0 0 0
Kasse, bank 8.289.000 7.059.000 3.825.000 4.997.000 4.196.000
Sum omløpsmidler 13.178.000 8.867.000 4.985.000 6.530.000 5.734.000
Sum eiendeler 18.391.000 17.046.000 14.089.000 12.859.000 13.000.000
Sum opptjent egenkapital 14.711.000 12.345.000 9.651.000 7.761.000 8.119.000
Sum egenkapital 14.764.000 13.102.000 10.408.000 8.518.000 8.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 459.000 962.000 1.440.000 1.897.000 2.335.000
Leverandørgjeld 473.000 114.000 298.000 123.000 84.000
Betalbar skatt 783.000 1.161.000 791.000 749.000 326.000
Skyldig offentlige avgifter 495.000 605.000 511.000 567.000 381.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.417.000 703.000 641.000 1.005.000 997.000
Sum kortsiktig gjeld 3.167.000 2.983.000 2.241.000 2.444.000 1.788.000
Sum gjeld og egenkapital 18.390.000 17.047.000 14.089.000 12.859.000 12.999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.011.000 5.884.000 2.744.000 4.086.000 3.946.000
Likviditetsgrad 1 4 3.0 2.2 2.7 3.2
Likviditetsgrad 2 4 2.8 2.0 2.6 2.9
Soliditet 80.3 76.9 73.9 66.2 68.3
Resultatgrad 22.2 27.9 18.8 16.9 8.1
Rentedekningsgrad 25.7 32.5 23.5 17.7 5.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 17.9 25.9 19.2 19.1 8.0
Signatur
19.09.2016
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex