Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Trøndelag Bildeler AS
Juridisk navn:  Trøndelag Bildeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73973600
Sveberg Fax: 73973610
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 971056630
Aksjekapital: 757.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/22/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.88%
Resultat  
  
-48.88%
Egenkapital  
  
7.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 11.792.000 12.018.000 11.345.000 10.378.000 10.666.000
Resultat: 868.000 1.698.000 2.136.000 822.000 1.676.000
Egenkapital: 8.876.000 8.250.000 7.029.000 5.489.000 4.900.000
Regnskap for  Trøndelag Bildeler AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 11.792.000 12.018.000 11.345.000 10.378.000 10.666.000
Driftskostnader -10.840.000 -10.196.000 -9.035.000 -9.307.000 -8.607.000
Driftsresultat 951.000 1.822.000 2.311.000 1.072.000 2.059.000
Finansinntekter 94.000 79.000 49.000 11.000 33.000
Finanskostnader -176.000 -202.000 -224.000 -261.000 -416.000
Finans -82.000 -123.000 -175.000 -250.000 -383.000
Resultat før skatt 868.000 1.698.000 2.136.000 822.000 1.676.000
Skattekostnad -243.000 -477.000 -596.000 -233.000 -468.000
Årsresultat 625.000 1.222.000 1.540.000 589.000 1.208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.266.000 8.272.000 9.114.000 9.249.000 8.650.000
Sum omløpsmidler 5.734.000 4.911.000 3.218.000 1.633.000 2.956.000
Sum eiendeler 13.000.000 13.183.000 12.332.000 10.882.000 11.606.000
Sum opptjent egenkapital 8.119.000 7.493.000 6.272.000 4.732.000 4.143.000
Sum egenkapital 8.876.000 8.250.000 7.029.000 5.489.000 4.900.000
Sum langsiktig gjeld 2.335.000 2.799.000 3.275.000 3.736.000 4.177.000
Sum kortsiktig gjeld 1.788.000 2.133.000 2.027.000 1.657.000 2.530.000
Sum gjeld og egenkapital 12.999.000 13.182.000 12.331.000 10.882.000 11.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.222.000 10.857.000 10.104.000 9.002.000 10.650.000
Andre inntekter 1.570.000 1.161.000 1.241.000 1.377.000 16.000
Driftsinntekter 11.792.000 12.018.000 11.345.000 10.378.000 10.666.000
Varekostnad -3.469.000 -2.612.000 -2.463.000 -3.141.000 -3.230.000
Lønninger -3.843.000 -3.599.000 -2.979.000 -2.795.000 -2.285.000
Avskrivning -1.089.000 -1.347.000 -1.237.000 -1.026.000 -845.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.439.000 -2.638.000 -2.356.000 -2.345.000 -2.247.000
Driftskostnader -10.840.000 -10.196.000 -9.035.000 -9.307.000 -8.607.000
Driftsresultat 951.000 1.822.000 2.311.000 1.072.000 2.059.000
Finansinntekter 94.000 79.000 49.000 11.000 33.000
Finanskostnader -176.000 -202.000 -224.000 -261.000 -416.000
Finans -82.000 -123.000 -175.000 -250.000 -383.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 625.000 1.222.000 1.540.000 589.000 1.208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 644.000 561.000 432.000 378.000 362.000
Fast eiendom 5.463.000 5.965.000 6.181.000 6.811.000 7.067.000
Maskiner anlegg 840.000 1.258.000 1.775.000 1.503.000 0
Driftsløsøre 302.000 471.000 708.000 540.000 1.203.000
Sum varige driftsmidler 6.605.000 7.694.000 8.664.000 8.854.000 8.270.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 7.266.000 8.272.000 9.114.000 9.249.000 8.650.000
Varebeholdning 645.000 442.000 472.000 680.000 1.114.000
Kundefordringer 730.000 240.000 118.000 299.000 293.000
Andre fordringer 163.000 199.000 252.000 396.000 302.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.196.000 4.030.000 2.376.000 258.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 5.734.000 4.911.000 3.218.000 1.633.000 2.956.000
Sum eiendeler 13.000.000 13.183.000 12.332.000 10.882.000 11.606.000
Sum opptjent egenkapital 8.119.000 7.493.000 6.272.000 4.732.000 4.143.000
Sum egenkapital 8.876.000 8.250.000 7.029.000 5.489.000 4.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 83.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.335.000 2.799.000 3.275.000 3.736.000 4.177.000
Leverandørgjeld 84.000 250.000 419.000 332.000 414.000
Betalbar skatt 326.000 606.000 650.000 248.000 491.000
Skyldig offentlige avgifter 381.000 375.000 107.000 120.000 282.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 997.000 902.000 852.000 873.000 1.343.000
Sum kortsiktig gjeld 1.788.000 2.133.000 2.027.000 1.657.000 2.530.000
Sum gjeld og egenkapital 12.999.000 13.182.000 12.331.000 10.882.000 11.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.946.000 2.778.000 1.191.000 -24.000 426.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.3 1.6 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 2.9 2.1 1.4 0.6 0.8
Soliditet 68.3 62.6 57.0 50.4 42.2
Resultatgrad 8.1 15.2 20.4 10.3 19.3
Rentedekningsgrad 5.9 9.4 10.5 4.1 5.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.8 1.0 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.0 14.4 19.1 10.0 18.0
Signatur
24.06.2008
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2008
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Trøndelag Bildeler AS
Systematisk demontering av nyere skadebiler og salg av brukte bildeler.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex