Trøndelag Helgeland Invest AS
Juridisk navn:  Trøndelag Helgeland Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75006970
Toftveien 80 Toftveien 80 Fax: 75006971
8909 Brønnøysund 8909 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 979488963
Aksjekapital: 3.701.600 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
118.27%
Resultat  
  
-8.93%
Egenkapital  
  
9.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 227.000 104.000 110.000 123.000 201.000
Resultat: 3.518.000 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000
Egenkapital: 38.731.000 35.213.000 31.350.000 22.762.000 20.028.000
Regnskap for  Trøndelag Helgeland Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 227.000 104.000 110.000 123.000 201.000
Driftskostnader -539.000 -245.000 -160.000 -168.000 72.000
Driftsresultat -312.000 -141.000 -50.000 -46.000 273.000
Finansinntekter 4.190.000 4.393.000 9.078.000 3.114.000 3.864.000
Finanskostnader -360.000 -389.000 -440.000 -335.000 -148.000
Finans 3.830.000 4.004.000 8.638.000 2.779.000 3.716.000
Resultat før skatt 3.518.000 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.518.000 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.835.000 43.202.000 37.348.000 27.673.000 25.290.000
Sum omløpsmidler 6.152.000 2.563.000 4.712.000 5.302.000 2.728.000
Sum eiendeler 48.987.000 45.765.000 42.060.000 32.975.000 28.018.000
Sum opptjent egenkapital 35.028.000 31.510.000 27.648.000 19.060.000 16.326.000
Sum egenkapital 38.731.000 35.213.000 31.350.000 22.762.000 20.028.000
Sum langsiktig gjeld 9.960.000 10.495.000 10.695.000 10.207.000 7.974.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 57.000 14.000 6.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 48.987.000 45.765.000 42.059.000 32.975.000 28.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 104.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 110.000 123.000 201.000
Driftsinntekter 227.000 104.000 110.000 123.000 201.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -195.000 -60.000 0 0 0
Avskrivning -25.000 -4.000 -11.000 -29.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -319.000 -181.000 -149.000 -139.000 102.000
Driftskostnader -539.000 -245.000 -160.000 -168.000 72.000
Driftsresultat -312.000 -141.000 -50.000 -46.000 273.000
Finansinntekter 4.190.000 4.393.000 9.078.000 3.114.000 3.864.000
Finanskostnader -360.000 -389.000 -440.000 -335.000 -148.000
Finans 3.830.000 4.004.000 8.638.000 2.779.000 3.716.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.518.000 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.198.000 3.198.000 3.198.000 3.198.000 3.198.000
Maskiner anlegg 463.000 250.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 15.000 44.000
Sum varige driftsmidler 3.661.000 3.448.000 3.202.000 3.213.000 3.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.174.000 39.754.000 34.146.000 24.460.000 22.048.000
Sum anleggsmidler 42.835.000 43.202.000 37.348.000 27.673.000 25.290.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0 0 1.000
Andre fordringer 29.000 13.000 3.389.000 19.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 4.559.000 160.000
Kasse, bank 6.119.000 2.550.000 1.322.000 705.000 2.476.000
Sum omløpsmidler 6.152.000 2.563.000 4.712.000 5.302.000 2.728.000
Sum eiendeler 48.987.000 45.765.000 42.060.000 32.975.000 28.018.000
Sum opptjent egenkapital 35.028.000 31.510.000 27.648.000 19.060.000 16.326.000
Sum egenkapital 38.731.000 35.213.000 31.350.000 22.762.000 20.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 255.000 7.000 2.000 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.960.000 10.495.000 10.695.000 10.207.000 7.974.000
Leverandørgjeld 6.000 21.000 6.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 22.000 6.000 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 57.000 14.000 6.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 48.987.000 45.765.000 42.059.000 32.975.000 28.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.856.000 2.506.000 4.698.000 5.296.000 2.712.000
Likviditetsgrad 1 20.8 4 336.6 883.7 170.5
Likviditetsgrad 2 20.8 4 336.6 883.7 170.6
Soliditet 79.1 76.9 74.5 6 71.5
Resultatgrad -137.4 -135.6 -45.5 -37.4 135.8
Rentedekningsgrad -0.9 -0.4 -0.1 -0.1 28.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.9 9.3 21.5 9.3 14.8
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex